205 Đề bài – giải câu 10 trang 24 sbt địa 12 mới nhất

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông lớn duy nhất của nước ta chảy vào Trung Quốc là hệ thống sông nào?

bạn có thể quan tâm

  • Cách hầm súp ngon
  • đánh giá altis 2021
  • Giải bài – đáp án bài 8 trang 11 sbt địa 11
  • Chức năng, nhiệm vụ của công ty luật
  • 1800 là gì?

Chủ đề

Các bạn đang xem: Giải bài – Trả lời câu 10 trang 24 sbt địa 12

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông lớn duy nhất của nước ta chảy vào Trung Quốc là hệ thống sông nào?

QUẢNG CÁO

Xem thêm: Mối sống ở đâu?

A. Sông Hồng.

B. Kỳ Cùng-Sông Bằng Giang.

C. sông Cửu Long.

D. Sông Bình của Thái Lan.

Phương pháp giải – xem chi tiết

AsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Xem thêm: Lab Diamond là gì?

Kĩ năng sử dụng tập bản đồ địa lí Việt Nam.

Lời giải chi tiết

Sông Kỳ Cùng-Bằng Giang là hệ thống sông lớn duy nhất của nước ta chảy sang Trung Quốc.

Chọn B .

video tương tự

Nguồn: https://quatangtiny.com
Chuyên mục: Các hình thức tố tụng hành chính khác