205 Nội dung nào dưới đây không thuộc cải cách dân chủ ở cuba mới nhất

Điều nào sau đây không phải là một phần của cải cách dân chủ ở Cuba?

bạn có thể quan tâm

  • Đo la tro chơi gi?
  • Giá Rodeo Pod
  • Bài iii.8, iii.9 tr. 50 sbt vật lý 12
  • Người kỹ sư trong Lặng lẽ Sapa là người như thế nào?
  • Làm thế nào để nhuộm tóc của bạn

A. Quốc hữu hoá xí nghiệp tư bản nước ngoài.

Bạn đang xem: Cái nào trong số này không phải là một phần của cải cách dân chủ ở Cuba

Xem thêm: Quyển sách dày 200 trang, cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách này

B. Xây dựng chính quyền cách mạng các cấp.

C. Xoá nạn mù chữ, phát triển giáo dục.

Xem thêm: Review sữa Kendamil

D. Đặt quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực.

QUẢNG CÁO

Câu trả lời chính xác

Xem giải pháp

video tương tự

Nguồn: https://quatangtiny.com
Chuyên mục: Các hình thức tố tụng hành chính khác