207 Biểu mẫu Tờ khai đăng ký thuê đất mới nhất

Tờ khai đăng ký thuê đất, mẫu tờ khai đăng ký thuê đất

bạn có thể quan tâm

 • Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài
 • Mẫu báo cáo tăng, giảm tài sản dài hạn
 • Cam kết của NLĐ về phòng, chống dịch Covid-19 tại NSDLĐ
 • Hợp đồng thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất
 • Mẫu bảng kê chi tiết tài sản đấu giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

….ngày tháng năm……….

ĐƠN THUẾ ĐẤT

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Tên tổ chức:…………………….

Bạn đang xem: Tờ khai đăng ký thuê đất

2. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:………………………………..

3. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………..

4. Địa chỉ liên hệ: …………………………..

Xem thêm: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn

Điện thoại: …………………..

5. Diện tích đất phù hợp mục đích sử dụng theo quyết định giao đất (số, ngày, tháng, năm):……………………..

một nơi: …………………………..

b) Diện tích (m2): …………………………..

c) Thời hạn giao đất (năm): …………………………..

Xem thêm: Mẫu tóm tắt thông tin profile công ty

d) Mục đích sử dụng: …………………………..

6. Đơn đăng ký chuyển đổi thuê đất: …………………………..

a) Thời gian thuê đất (năm): …………………………..

b) Phương thức nộp tiền thuê đất: …………………………..

c) Đề nghị khác: ………………………..

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

Tờ khai đăng ký thuê đất, mẫu tờ khai đăng ký thuê đất

bạn có thể quan tâm

 • Mẫu đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam
 • Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
 • Thủ tục dán nhãn năng lượng cho ô tô
 • Đơn xin rút khỏi hợp tác xã
 • học viện ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

….ngày tháng năm……….

ĐƠN THUẾ ĐẤT

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Tên tổ chức:…………………….

Bạn đang xem: Tờ khai đăng ký thuê đất

2. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:………………………………..

3. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………..

4. Địa chỉ liên hệ: …………………………..

Xem thêm: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn

Điện thoại: …………………..

5. Diện tích đất phù hợp mục đích sử dụng theo quyết định giao đất (số, ngày, tháng, năm):……………………..

một nơi: …………………………..

b) Diện tích (m2): …………………………..

c) Thời hạn giao đất (năm): …………………………..

Xem thêm: Mẫu tóm tắt thông tin profile công ty

d) Mục đích sử dụng: …………………………..

6. Đơn đăng ký chuyển đổi thuê đất: …………………………..

a) Thời gian thuê đất (năm): …………………………..

b) Phương thức nộp tiền thuê đất: …………………………..

c) Đề nghị khác: ………………………..

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

QUẢNG CÁO

Tờ khai đăng ký thuê đất, mẫu tờ khai đăng ký thuê đất

bạn có thể quan tâm

 • Mẫu biên bản vi phạm trật tự xây dựng
 • Mẫu đơn xin hoãn tốt nghiệp
 • Biên bản họp hội đồng quản trị công ty
 • Biểu thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • Mẫu đơn xin việc cho người có kinh nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

….ngày tháng năm……….

ĐƠN THUẾ ĐẤT

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Tên tổ chức:…………………….

Bạn đang xem: Tờ khai đăng ký thuê đất

2. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:………………………………..

3. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………..

4. Địa chỉ liên hệ: …………………………..

Xem thêm: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn

Điện thoại: …………………..

5. Diện tích đất phù hợp mục đích sử dụng theo quyết định giao đất (số, ngày, tháng, năm):……………………..

một nơi: …………………………..

b) Diện tích (m2): …………………………..

c) Thời hạn giao đất (năm): …………………………..

Xem thêm: Mẫu tóm tắt thông tin profile công ty

d) Mục đích sử dụng: …………………………..

6. Đơn đăng ký chuyển đổi thuê đất: …………………………..

a) Thời gian thuê đất (năm): …………………………..

b) Phương thức nộp tiền thuê đất: …………………………..

c) Đề nghị khác: ………………………..

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

Tờ khai đăng ký thuê đất, mẫu tờ khai đăng ký thuê đất

bạn có thể quan tâm

 • Thủ tục đăng ký lại kết hôn
 • Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam
 • Báo cáo hoạt động cho thuê lại lao động
 • Thủ tục đăng ký quản lý thực hiện dự án
 • Một biểu mẫu báo cáo đóng gói và pallet được sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

….ngày tháng năm……….

ĐƠN THUẾ ĐẤT

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Tên tổ chức:…………………….

Bạn đang xem: Tờ khai đăng ký thuê đất

2. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:………………………………..

3. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………..

4. Địa chỉ liên hệ: …………………………..

Xem thêm: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn

Điện thoại: …………………..

5. Diện tích đất phù hợp mục đích sử dụng theo quyết định giao đất (số, ngày, tháng, năm):……………………..

một nơi: …………………………..

b) Diện tích (m2): …………………………..

c) Thời hạn giao đất (năm): …………………………..

Xem thêm: Mẫu tóm tắt thông tin profile công ty

d) Mục đích sử dụng: …………………………..

6. Đơn đăng ký chuyển đổi thuê đất: …………………………..

a) Thời gian thuê đất (năm): …………………………..

b) Phương thức nộp tiền thuê đất: …………………………..

c) Đề nghị khác: ………………………..

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu