207 Biểu mẫu Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất mới nhất

QUẢNG CÁO

Mẫu tờ khai góp vốn theo giá trị quyền sử dụng đất Mẫu tờ khai góp vốn theo giá trị quyền sử dụng đất

bạn có thể quan tâm

  • Truyện cười hay và độc đáo nhất 20/11
  • Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên
  • Mẫu đơn xin tốt nghiệp
  • Nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
  • Quy trình giải quyết khiếu nại và chấm dứt hợp đồng

TÊN CƠ QUAN

Số:……

Bạn đang xem: Tờ khai góp vốn theo giá trị quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————

….ngày tháng năm….

BẢNG GÓP VỐN ĐÚNG GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐẤT

PHẦN I. NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP

1. Bên đầu tư vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Ông (Bà) Tuổi:

– Công việc:

– Hộ khẩu thường trú:

2. Bên nhận góp vốn:

Ông (Bà) Tuổi

– Công việc:

– Hộ khẩu thường trú:

Hoặc Ông (Bà):

Xem thêm: Mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

– đại diện (cho tổ chức)

– Địa chỉ nhà:

– Số điện thoại: Fax (nếu có)

3. Các bên quan tâm

Ông (Bà) Tuổi::

– Công việc:

– Hộ khẩu thường trú:

Hoặc Ông (Bà):

Xem thêm: Mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

– đại diện (cho tổ chức)

– Địa chỉ nhà:

– Số điện thoại: Fax (nếu có):

Đất đầu tư vốn

Xem thêm: Mẫu D02a-TS: Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, BNN

– Diện tích đất đầu tư góp vốn:

Loại đất:

– Phần số:

– Tờ bản đồ số:

Thời hạn sử dụng đất còn lại:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:…………đến……………………………..

ngày cấp….tháng…………………………….

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

4. Giá trị quyền sử dụng đất đã đầu tư vốn:

+ Đơn giá: …………. VND/m2 (ha)/năm (hoặc USD/m2/năm)

+ Tổng giá trị góp vốn bằng quyền sử dụng đất (bằng số):………….. (bằng chữ): ……………….

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu