207 Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa mới nhất

QUẢNG CÁO

Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa, Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa

bạn có thể quan tâm

  • Tiền thưởng phải trả
  • 52 tội nhẹ tước giấy phép lái xe mô tô
  • Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh
  • Mẫu hợp đồng dịch vụ thiết kế web, hosting
  • Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 1501/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……., ngày tháng năm………..

YÊU CẦU KHAI BÁO CẢNG CÔNG NGHIỆP

Đến 1) ……………………………………………………………….

Tên tổ chức (cá nhân) (4)…………………………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Yêu cầu đăng tải cảng nội địa

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………….. Số FAX …………………………

Đề nghị được thông báo cổng (2) ……………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép lao động theo hợp đồng thuê lại

Vị trí cảng (3): từ km …………….. đến km ……………

Trên bờ (phải hoặc tránh) sông……………………, (keng) …………..

Thuộc đô thị (sở) ………….., huyện (quận) ………….

Tỉnh (thành phố): ……………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…………………………………………………….

Cảng loại (5a): …………………………………………………………….

Xem thêm: Thư Chủ tịch nước nhân ngày khai trường 2020

Phạm vi sử dụng đất (6a): ……………………………………………………………………………………………….

Tóm tắt quy mô công trình hạ tầng (công trình cầu cảng, kho tàng (6b)…):…………..

Phạm vi diện tích sử dụng nước (7):……………………

Sân đón, trả hoa tiêu (nếu có) …………………………………………………………….

Phương án sử dụng (9) …………………………………………………………….

Tải về các tài liệu để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu