207 Mẫu đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là người Việt Nam đang ở nước ngoài mới nhất

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nhân Sự Cho Thân Nhân Người Việt Nam Đang Sống Ở Nước Ngoài

bạn có thể quan tâm

 • Mẫu hợp đồng vay tiền bằng tiếng anh
 • Kịch bản chương trình chia tay giáo viên về hưu (4 mẫu)
 • Mẫu báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05b-BH)
 • Mẫu biên bản bầu cử
 • Báo cáo về việc hoàn thành các mục tiêu ngân sách

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

TUYÊN BỐ
Đơn đề nghị xác nhận nhân thân cho thân nhân là công dân Việt Nam đang ở nước ngoài

(để sử dụng khi xin hộ chiếu)

1- Người khai (2):

Bạn đang xem: Đơn Xin Xác Nhận Nhân Sự Cho Thân Nhân Là Người Việt Nam Đang Sống Ở Nước Ngoài

Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): …………………………………………………………. nam nữ

Sinh… tháng……. năm ………… tại ………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………….. cấp ngày ………………………….. Cơ quan cấp: ………………………….

Nơi thường trú: …………. ….

(số nhà) (đường, phố, đô thị) (sở, đô thị, thành phố) (quận, huyện, thành phố) (thành phố, tỉnh)

Công việc: ………………………………………………….

Xem thêm: Kịch bản chương trình văn nghệ chào năm mới (4 mẫu)

Nơi công tác: Tên cơ quan, tổ chức đang công tác …………

Địa chỉ nhà …………………………………………………. Điện thoại …………………….

Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):……………………. nam nữ

Sinh ngày…….. tháng ………… năm ………….. o

Chứng minh nhân dân số:…………………………. Ngày cấp…………………………….. Cơ quan cấp:………………………….

Quê nhà: ……………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: …………………………

(số nhà) (đường, phố, đô thị) (sở, đô thị, thành phố) (quận, huyện, thành phố) (thành phố, tỉnh)

Công việc: …………………………………………..

Xem thêm: Diễn văn tại lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ ngày 27/7

Địa chỉ thường trú ở nước ngoài:……………………………………………………………… Điện thoại:……………………………….

Quan hệ với người khai: ………………………………………………………….

Giấy tờ xuất cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước đây (nếu có):

Loại giấy tờ: ………….số…………………………. Phạm vi Ngày …………………..

Có hiệu lực đến ngày……………………. cơ quan ban hành………….

Xuất cảnh Việt Nam ngày ………… /…… /………… Hình thức xuất cảnh:……………………

Xuất cảnh khỏi cửa khẩu…………………….

Xin cấp hộ chiếu ngay vì lý do: ………….

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nhân Sự Cho Thân Nhân Người Việt Nam Đang Sống Ở Nước Ngoài

bạn có thể quan tâm

 • Mẫu B04a-TS: Danh sách truy thu và có thời hạn truy thu
 • Biên bản thỏa thuận hỗ trợ chi phí đào tạo nhân viên
 • Đơn xin sơ yếu lý lịch nhập quốc tịch
 • Báo cáo kết quả hoạt động vốn đầu tư
 • Danh sách người tham gia bắt buộc đóng BHXH tự nguyện, BHYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

TUYÊN BỐ
Đơn đề nghị xác nhận nhân thân cho thân nhân là công dân Việt Nam đang ở nước ngoài

(để sử dụng khi xin hộ chiếu)

1- Người khai (2):

Bạn đang xem: Đơn Xin Xác Nhận Nhân Sự Cho Thân Nhân Là Người Việt Nam Đang Sống Ở Nước Ngoài

Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): …………………………………………………………. nam nữ

Sinh… tháng……. năm ………… tại ………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………….. cấp ngày ………………………….. Cơ quan cấp: ………………………….

Nơi thường trú: …………. ….

(số nhà) (đường, phố, đô thị) (sở, đô thị, thành phố) (quận, huyện, thành phố) (thành phố, tỉnh)

Công việc: ………………………………………………….

Xem thêm: Kịch bản chương trình văn nghệ chào năm mới (4 mẫu)

Nơi công tác: Tên cơ quan, tổ chức đang công tác …………

Địa chỉ nhà …………………………………………………. Điện thoại …………………….

Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):……………………. nam nữ

Sinh ngày…….. tháng ………… năm ………….. o

Chứng minh nhân dân số:…………………………. Ngày cấp…………………………….. Cơ quan cấp:………………………….

Quê nhà: ……………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: …………………………

(số nhà) (đường, phố, đô thị) (sở, đô thị, thành phố) (quận, huyện, thành phố) (thành phố, tỉnh)

Công việc: …………………………………………..

Xem thêm: Diễn văn tại lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ ngày 27/7

Địa chỉ thường trú ở nước ngoài:……………………………………………………………… Điện thoại:……………………………….

Quan hệ với người khai: ………………………………………………………….

Giấy tờ xuất cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước đây (nếu có):

Loại giấy tờ: ………….số…………………………. Phạm vi Ngày …………………..

Có hiệu lực đến ngày……………………. cơ quan ban hành………….

Xuất cảnh Việt Nam ngày ………… /…… /………… Hình thức xuất cảnh:……………………

Xuất cảnh khỏi cửa khẩu…………………….

Xin cấp hộ chiếu ngay vì lý do: ………….

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

QUẢNG CÁO

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nhân Sự Cho Thân Nhân Người Việt Nam Đang Sống Ở Nước Ngoài

bạn có thể quan tâm

 • Thơ 27 Tháng Bảy
 • Mẫu biên bản kết nạp đảng viên mới
 • Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm học thêm
 • Xác nhận trả lại thẻ BHYT
 • Đơn xin kiểm tra kỳ thi tuyển sinh cao học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

TUYÊN BỐ
Đơn đề nghị xác nhận nhân thân cho thân nhân là công dân Việt Nam đang ở nước ngoài

(để sử dụng khi xin hộ chiếu)

1- Người khai (2):

Bạn đang xem: Đơn Xin Xác Nhận Nhân Sự Cho Thân Nhân Là Người Việt Nam Đang Sống Ở Nước Ngoài

Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): …………………………………………………………. nam nữ

Sinh… tháng……. năm ………… tại ………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………….. cấp ngày ………………………….. Cơ quan cấp: ………………………….

Nơi thường trú: …………. ….

(số nhà) (đường, phố, đô thị) (sở, đô thị, thành phố) (quận, huyện, thành phố) (thành phố, tỉnh)

Công việc: ………………………………………………….

Xem thêm: Kịch bản chương trình văn nghệ chào năm mới (4 mẫu)

Nơi công tác: Tên cơ quan, tổ chức đang công tác …………

Địa chỉ nhà …………………………………………………. Điện thoại …………………….

Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):……………………. nam nữ

Sinh ngày…….. tháng ………… năm ………….. o

Chứng minh nhân dân số:…………………………. Ngày cấp…………………………….. Cơ quan cấp:………………………….

Quê nhà: ……………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: …………………………

(số nhà) (đường, phố, đô thị) (sở, đô thị, thành phố) (quận, huyện, thành phố) (thành phố, tỉnh)

Công việc: …………………………………………..

Xem thêm: Diễn văn tại lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ ngày 27/7

Địa chỉ thường trú ở nước ngoài:……………………………………………………………… Điện thoại:……………………………….

Quan hệ với người khai: ………………………………………………………….

Giấy tờ xuất cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước đây (nếu có):

Loại giấy tờ: ………….số…………………………. Phạm vi Ngày …………………..

Có hiệu lực đến ngày……………………. cơ quan ban hành………….

Xuất cảnh Việt Nam ngày ………… /…… /………… Hình thức xuất cảnh:……………………

Xuất cảnh khỏi cửa khẩu…………………….

Xin cấp hộ chiếu ngay vì lý do: ………….

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nhân Sự Cho Thân Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài

bạn có thể quan tâm

 • Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ
 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Văn bản chia di sản thừa kế
 • Mẫu 4-SHĐ: Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

TUYÊN BỐ
Đơn đề nghị xác nhận nhân thân cho thân nhân là công dân Việt Nam đang ở nước ngoài

(để sử dụng khi xin hộ chiếu)

1- Người khai (2):

Bạn đang xem: Đơn Xin Xác Nhận Nhân Sự Cho Thân Nhân Là Người Việt Nam Đang Sống Ở Nước Ngoài

Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): …………………………………………………………. nam nữ

Sinh… tháng……. năm ………… tại ………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………….. cấp ngày ………………………….. Cơ quan cấp: ………………………….

Nơi thường trú: …………. ….

(số nhà) (đường, phố, đô thị) (sở, đô thị, thành phố) (quận, huyện, thành phố) (thành phố, tỉnh)

Công việc: ………………………………………………….

Xem thêm: Kịch bản chương trình văn nghệ chào năm mới (4 mẫu)

Nơi công tác: Tên cơ quan, tổ chức đang công tác …………

Địa chỉ nhà …………………………………………………. Điện thoại …………………….

Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):……………………. nam nữ

Sinh ngày…….. tháng ………… năm ………….. o

Chứng minh nhân dân số:…………………………. Ngày cấp…………………………….. Cơ quan cấp:………………………….

Quê nhà: ……………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: …………………………

(số nhà) (đường, phố, đô thị) (sở, thị xã, thành phố) (quận, huyện, thành phố) (thành phố, tỉnh)

Công việc: …………………………………………..

Xem thêm: Diễn văn tại lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ ngày 27/7

Địa chỉ thường trú ở nước ngoài:……………………………………………………………… Điện thoại:……………………………….

Quan hệ với người khai: ………………………………………………………….

Giấy tờ xuất cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước đây (nếu có):

Loại giấy tờ: ………….số…………………………. Phạm vi Ngày …………………..

Có hiệu lực đến ngày……………………. cơ quan ban hành………….

Xuất cảnh Việt Nam ngày ………… /…… /………… Hình thức xuất cảnh:……………………

Xuất cảnh khỏi cửa khẩu…………………….

Xin cấp hộ chiếu ngay vì lý do:…………………….

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu