207 Mẫu giấy đi đường ở Hà Nội khi giãn cách xã hội mới nhất

QUẢNG CÁO

Mẫu giấy đi đường Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội, phiếu đăng ký lịch công tác, lịch làm việc của công ty là một trong những giấy tờ bắt buộc người dân phải có cùng với giấy xác nhận.

bạn có thể quan tâm

  • Khai báo tạm trú, tạm vắng, khai báo nhân khẩu
  • Thủ tục khai thuế qua mạng
  • Nghĩa vụ thu nhập cá nhân
  • Hồ sơ ứng tuyển vị trí giám đốc tài chính
  • Bản tóm tắt thành tích cá nhân được xét tặng Kỷ niệm chương giáo dục

Giấy đi đường ở Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội là văn bản mẫu dùng để tính số người đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội.

Bạn đang xem: Mẫu giấy đi đường tại Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội

Sổ ghi lịch làm việc, lịch làm việc tại công ty là một trong những giấy tờ bắt buộc người dân phải có cùng với giấy thông hành, hộ chiếu khi rời khỏi nhà trong thời gian cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Cộng hòa Slovakia. abcxyz.

Việc xác nhận giấy phép đường bộ được thực hiện như sau:

  • Đối với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ có thể hoạt động phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, huyện, thị trấn (nơi đơn vị hoạt động) để kiểm tra, chứng nhận. du lịch (hoặc xác nhận theo danh sách đính kèm).
  • Đối với các khu, cụm công nghiệp, chính quyền địa phương chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp thống nhất phương án tổ chức, giám sát điểm đi, điểm đến phù hợp với tình hình thực tế.
  • Đối với các chợ: Ban quản lý chợ lập danh sách tiểu thương và những người có liên quan để chợ tiếp tục hoạt động, đảm bảo quy hoạch khoảng cách, giảm số lượng sạp hàng theo quy định. Căn cứ danh sách do Hội đồng quản lý chợ cung cấp, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã kiểm tra, xác nhận và gửi lại Hội đồng quản lý chợ để cấp cho tiểu thương và những người có liên quan sử dụng.

Giấy đi đường ở Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG….

(Hoặc công ty, chủ lao động)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

Con số: ….

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

GIẤY DU LỊCH

Về việc tham gia giao thông trong thời gian cách ly

1. Họ và tên:…………………… ; Giới tính: ………………………..

2. Sinh ngày …………..tháng…………………………………….. ;

3. Số CCCD/CMND:………… ; Phạm vi ngày:……… ; Cơ quan cấp: ………..

4. Số điện thoại:……………………………………………………………….. ;

5. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………;

6. Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………….. ;

7. Địa chỉ cơ quan:………………………………………………………………..;

8. Chức vụ/Vị trí công việc:……………………………………………………………….;

Xem thêm: Mẫu giấy chứng nhận góp vốn

Mục đích tham gia giao thông: ………….. đang trên đường từ nhà đến cơ quan (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Giấy thông hành có giá trị kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công ty/Người lao động cam kết những điều trên là đúng sự thật, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Chỉ thị số 01/2019/NĐ-CP của UBND TP. 17/CT-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021.

(Xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, giấy tờ của công ty, chủ sử dụng lao động)

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
TỔNG THỐNG

(Hoặc có xác nhận của cơ quan, đơn vị)

Phiếu đăng ký lịch làm việc

CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

Không…/…/2021

…………., ngày ….tháng ….năm 2021

CÔNG TY HƯỚNG DẪN

(Áp dụng khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 TT của abcxyz)

– theo Bộ luật Lao động 2012;

– Theo quy định làm việc của công ty;

– Căn cứ tình hình dịch bệnh covid 19 hiện nay và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ;

Quản lý trực tiếp:

Xem thêm: Mẫu giấy xác nhận trước ngày khởi hành

– Ông ………………………….. – Chức vụ: ……………….- Điện thoại: ………………

Xem thêm: Mẫu giấy xác nhận trước ngày khởi hành

– Ông ………………………….. – Chức vụ: ……………….- Điện thoại: ………………

Xem thêm: Mẫu giấy xác nhận trước ngày khởi hành

– Ông ………………………….. – Chức vụ: ……………….- Điện thoại: ………………

Cán bộ trực tiếp:

ngày Thời gian Tên và họ Tiết diện Số điện thoại

* Nhiệm vụ của người phục vụ

– Người trực đảm bảo vệ sinh văn phòng; Bảo trì trang thiết bị văn phòng và tài sản. Trường hợp để xảy ra mất mát tài sản, cháy nổ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Công chức chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự của cơ quan, giải quyết các công việc liên quan đến công việc của cơ quan tại thời điểm phục vụ. Trường hợp vượt quá khả năng quy định thì báo cáo nhiệm vụ với đồng chí được phân công để lãnh đạo.

– Yêu cầu trong quá trình thực hiện dịch vụ, cơ quan tuyệt đối tuân thủ an toàn điện, không để xảy ra cháy nổ, trộm cắp tài sản của đơn vị.

– Khi thực hiện thay đổi phải truyền trạng thái thực tế của thiết bị.

Lãnh đạo trực ban có trách nhiệm đôn đốc, giám sát và cùng với người trực ban hoàn thành công việc liên quan đến tình hình thi hành công vụ của cơ quan.

Nếu nhân viên nào nghỉ việc khi đã phân công về cơ quan thì khi có sự việc xảy ra phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

…………, ngày ….tháng …..năm 2021

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CÔNG TY TNHH/CÔNG TY CỔ PHẦN………….…

(đã ký)

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu