207 Mẫu tờ khai cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh mới nhất

QUẢNG CÁO

Mẫu cấp hộ chiếu xuất nhập cảnh, Mẫu cấp giấy phép xuất nhập cảnh

bạn có thể quan tâm

  • Phiếu đăng ký mở tuyến vận tải ô tô cá nhân theo tuyến cố định
  • Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Năm 2020
  • Địa lý 6 bài 20: Quần thể sinh vật và sự phân bố các đới tự nhiên Rừng nhiệt đới
  • Bút lá tre là gì?
  • Tuyên bố là gì – Ý nghĩa của các từ tuyên bố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————

TUYÊN BỐ
TUYÊN BỐ DỰ THI TUYÊN BỐ CÁ NHÂN

(Đối với công dân Việt Nam ra, vào thị xã biên giới
Trung Quốc giáp Việt Nam)

1- Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………..2- Nam/Nữ

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin cấp hộ chiếu xuất nhập cảnh

3- Sinh ngày ………….tháng ……………………………….. tại………………………….

Xem thêm: Bảng lương y sĩ, y sĩ dự phòng, bác sĩ năm 2020

4- Quốc tịch Việt Nam 5- Dân tộc………………………….. 6- Tôn giáo…………

7- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà…………đường (thôn)…………. sở (thành phố)………….huyện (quận)…….thành phố (tỉnh)…………

8- Nơi thường trú (nếu khác nơi khai báo thường trú)……………………

9- Chứng minh nhân dân số:……………ngày cấp……./……./……..nơi cấp……………………

Xem thêm: Tổng hợp nghị quyết Trung ương 8 khóa XII đối với đội ngũ cán bộ thành phố

10- Nghề nghiệp:…………………….. 11- Nơi làm việc:…………

12- Tên, địa chỉ cơ quan (nếu có) …………………………………………………….

13- Những điều cần bổ sung (nếu có): …………………………..

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

Mẫu cấp hộ chiếu xuất nhập cảnh, Mẫu cấp giấy phép xuất nhập cảnh

bạn có thể quan tâm

  • Thư mời làm việc mẫu
  • Mẫu giấy khám nghĩa vụ quân sự
  • Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính
  • Minh chứng về sự gắn bó với công việc lâu dài sau đào tạo
  • Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm hòa giải thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————

TUYÊN BỐ
TUYÊN BỐ DỰ THI TUYÊN BỐ CÁ NHÂN

(Đối với công dân Việt Nam ra, vào thị xã biên giới
Trung Quốc giáp Việt Nam)

1- Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………..2- Nam/Nữ

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin cấp hộ chiếu xuất nhập cảnh

3- Sinh ngày ………….tháng ……………………………….. tại………………………….

Xem thêm: Bảng lương y sĩ, y sĩ dự phòng, bác sĩ năm 2020

4- Quốc tịch Việt Nam 5- Dân tộc………………………….. 6- Tôn giáo…………

7- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà…………đường (thôn)…………. sở (thành phố)………….huyện (quận)…….thành phố (tỉnh)…………

8- Nơi thường trú (nếu khác nơi đã khai báo thường trú)…………………………….

9- Chứng minh nhân dân số:……………ngày cấp……./……./……..nơi cấp……………………

Xem thêm: Tổng hợp nghị quyết Trung ương 8 khóa XII đối với đội ngũ cán bộ thành phố

10- Nghề nghiệp:…………………….. 11- Nơi làm việc:…………

12- Tên, địa chỉ cơ quan (nếu có) …………………………………………………….

13- Những điều cần bổ sung (nếu có): …………………………..

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu