207 Mẫu Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cái chính bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính mới nhất

Mẫu phiếu báo đăng ký thay đổi, bổ sung chính về hộ tịch, thay đổi dân tộc, thay đổi giới tính mẫu ” Phiếu đăng ký thay đổi, bổ sung chính

bạn có thể quan tâm

 • Mẫu Sơ yếu lý lịch Hiện đại (bằng tiếng Anh) – dành cho CNTT (Mẫu 1)
 • Biên bản xác nhận kết quả thi viết được niêm phong
 • Tiểu luận Đại hội Liên đoàn (4 Mẫu)
 • Bảng tổng hợp công việc, quỹ lương
 • Mẫu đơn vay vốn nước ngoài

Mẫu STP/HT-2006-TCCC.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————


PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
THÔNG TƯ, ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, ĐỊNH NGHĨA GIỚI TÍNH

Kính thưa:………………………………………………………………

Bạn đang xem: Tờ khai đăng ký thay đổi, Bản sửa đổi chính hộ tịch, Xác định lại dân tộc, Xác định lại giới tính

Họ và tên người khai: ……………………………………….

Nơi thường trú/chuyển đến: ……………………………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: …………………………………………………….

Xem thêm: Báo cáo thu chi từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Quan hệ với người bị thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/dân tộc/giới tính:……………………………

Đề xuất:……………………. đăng ký lao động (1):………….cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: …………..Giới tính:……………………

Ngày sinh: ……………………………………………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………

Quốc tịch dân tộc: ……………….

Xem thêm: Biên bản tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm

Nơi thường trú/chuyển đến: …………………………………………………….

Đăng ký khai sinh năm:…………..……tháng……..……..

Theo giấy khai sinh số:…………..Sổ số:……………

Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/thay đổi dân tộc/thay đổi giới tính:……………………

Nguyên nhân:…………………………

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

Mẫu phiếu báo đăng ký thay đổi, bổ sung chính về hộ tịch, thay đổi dân tộc, thay đổi giới tính mẫu ” Phiếu đăng ký thay đổi, bổ sung chính

bạn có thể quan tâm

 • Dự thảo điều lệ công ty tnhh 2 thành viên hợp danh trở lên
 • Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp
 • Hợp đồng định giá bất động sản
 • Đơn xin thi tuyển sinh bổ sung
 • Giấy đăng ký nộp thuế chuyển nhượng chứng khoán – mẫu số 15/ĐK-TNCN

Mẫu STP/HT-2006-TCCC.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————


PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
THÔNG TƯ, ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, ĐỊNH NGHĨA GIỚI TÍNH

Kính thưa:………………………………………………………………

Bạn đang xem: Tờ khai đăng ký thay đổi, Bản sửa đổi chính hộ tịch, Xác định lại dân tộc, Xác định lại giới tính

Họ và tên người khai: ……………………………………….

Nơi thường trú/chuyển đến: ……………………………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: …………………………………………………….

Xem thêm: Báo cáo thu chi từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Quan hệ với người bị thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/dân tộc/giới tính:……………………………

Đề xuất:……………………. đăng ký lao động (1):………….cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: …………..Giới tính:……………………

Ngày sinh: ……………………………………………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………

Quốc tịch dân tộc: ……………….

Xem thêm: Biên bản tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm

Nơi thường trú/chuyển đến: …………………………………………………….

Đăng ký khai sinh năm:…………..……tháng……..……..

Theo giấy khai sinh số:…………..Sổ số:……………

Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/thay đổi dân tộc/thay đổi giới tính:……………………

Nguyên nhân:…………………………

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

QUẢNG CÁO

Mẫu phiếu báo đăng ký thay đổi, bổ sung chính về hộ tịch, thay đổi dân tộc, thay đổi giới tính mẫu ” Phiếu đăng ký thay đổi, bổ sung chính

bạn có thể quan tâm

 • Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi
 • Thủ tục đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh lần đầu
 • Thông báo rút Đơn kháng cáo
 • Nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
 • Mẫu hóa đơn tạm giữ hàng hóa – Tiếng Anh

Mẫu STP/HT-2006-TCCC.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————


PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
THÔNG TƯ, ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, ĐỊNH NGHĨA GIỚI TÍNH

Kính thưa:………………………………………………………………

Bạn đang xem: Mẫu đơn đăng ký thay đổi, bổ sung chính về hộ tịch, xác định mới dân tộc, xác định mới giới tính

Họ và tên người khai: ……………………………………….

Nơi thường trú/chuyển đến: ……………………………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: …………………………………………………….

Xem thêm: Báo cáo thu chi từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Quan hệ với người bị thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/dân tộc/giới tính:……………………………

Đề xuất:……………………. đăng ký lao động (1):………….cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: …………..Giới tính:……………………

Ngày sinh: ……………………………………………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………

Quốc tịch dân tộc: ……………….

Xem thêm: Biên bản tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm

Nơi thường trú/chuyển đến: …………………………………………………….

Đăng ký khai sinh năm:…………..……tháng……..……..

Theo giấy khai sinh số:…………..Sổ số:……………

Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/thay đổi dân tộc/thay đổi giới tính:……………………

Nguyên nhân:…………………………

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

Mẫu phiếu khai đăng ký thay đổi, bổ sung chính về nhân thân, thay đổi dân tộc, thay đổi giới tính mẫu ” Phiếu đăng ký thay đổi bổ sung chính

bạn có thể quan tâm

 • Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch
 • Mô tả công việc vị trí thư ký giám đốc
 • Bảng lương Y sĩ, Y sĩ dự phòng, Bác sĩ năm 2020
 • Hồ sơ bổ sung của viên chức
 • Tuyển tập nghị quyết trung ương 5 khóa XII văn phòng đảng viên

Mẫu STP/HT-2006-TCCC.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————


PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
THÔNG TƯ, ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, ĐỊNH NGHĨA GIỚI TÍNH

Kính thưa:………………………………………………………………

Bạn đang xem: Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung chính về hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

Họ và tên người khai: ……………………………………….

Nơi thường trú/chuyển đến: ……………………………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: …………………………………………………….

Xem thêm: Báo cáo thu chi từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Quan hệ với người bị thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/dân tộc/giới tính:……………………………

Đề xuất:……………………. đăng ký lao động (1):………….cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: …………..Giới tính:……………………

Ngày sinh: ……………………………………………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………

Quốc tịch dân tộc: ……………….

Xem thêm: Biên bản tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm

Nơi thường trú/chuyển đến: …………………………………………………….

Đăng ký khai sinh năm:…………..……tháng……..……..

Theo giấy khai sinh số:…………..Sổ số:……………

Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/thay đổi dân tộc/thay đổi giới tính:……………………

Nguyên nhân:…………………………

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu