207 Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi mới nhất


để ý: Chúng tôi đang cố gắng giữ ‘đứa trẻ’ mà không có đối tượng /home/quatangtiny/htdocs/quatangtiny.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php trực tuyến 45

để ý: Chúng tôi đang cố gắng giữ ‘đứa trẻ’ mà không có đối tượng /home/quatangtiny/htdocs/quatangtiny.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php trực tuyến 25

để ý: Chúng tôi đang cố gắng giữ ‘đứa trẻ’ mà không có đối tượng /home/quatangtiny/htdocs/quatangtiny.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php trực tuyến 25

QUẢNG CÁO

Mẫu tờ khai ưu tiên thuế thu nhập doanh nghiệp, mẫu tờ khai ưu tiên thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu số: 03-4B/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính)

ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Đối với thương nhân đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất theo quy định tại § 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP

Kèm theo là tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm….

Người nộp thuế ……………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………………

A. Xác định điều kiện, ưu đãi thuế:

1. Điều kiện thuận lợi:

– Ngành, lĩnh vực đầu tư:

Đầu tư, lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư.

Đầu tư vào ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ công bố theo quy định của Luật Đầu tư.

Đầu tư vào đoàn thể, nghiệp đoàn thuộc danh mục đoàn thể đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ công bố theo quy định của Luật đầu tư.

Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn do Chính phủ công bố theo quy định của Luật Đầu tư.

Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ công bố theo quy định của Luật Đầu tư.

– dự án đầu tư:

Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới

Đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất

Trong đó dự án đầu tư bao gồm các hạng mục đầu tư sau:

– Đầu tư: …………………………………………

– Vốn đầu tư: ………………………………………..

– Vốn đầu tư: ………………………………………..

– Thời điểm đăng ký miễn thuế, giảm thuế:…………………….

2. Ưu đãi về thuế:

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi:…….%.

– Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi:……năm, kể từ năm……

– Thời gian miễn thuế:…….năm, kể từ năm……..

– Thời điểm giảm 50% số thuế phải nộp:…….năm, kể từ ngày……

Tải về các tài liệu để biết thêm chi tiết.