207 Mẫu tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Dịch vụ ưu đãi trọn gói

banner do cung2

thu tuc hc 684

Biểu mẫu thuế thu nhập cá nhân tổng hợp, mẫu biểu tổng hợp thuế thu nhập cá nhân

bạn có thể quan tâm

  • Giấy chứng nhận đăng ký công ty tư nhân
  • Giấy đăng ký kết hôn
  • Quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
  • Báo cáo bổ nhiệm cán bộ
  • Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp đảng viên

Mẫu số: 02/KK-BH (ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————

TUYÊN BỐ TỔNG HỢP THUẾ THU NHẬP

Bạn đang xem: Mẫu tổng hợp thuế thu nhập cá nhân

(Đối với cơ sở ủy quyền cho đại lý bảo hiểm chi trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm)
chính thức: [………. ] Kế tiếp: [……….. ] thời gian: [……….. ]
[01] Kỳ tính thuế: năm ………….

Xem thêm: Phụ lục kết chuyển lỗ – mẫu số. 03-2/TNDN

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………

[03] Mã số thuế: ………………

Xem thêm: Mô tả công việc nhân viên bán hàng

[04] Địa chỉ nhà: …………………………………………..

[05] Điện thoại: …………..[06] Số fax: ……….[07] E-mail:……
holder

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu