207 Mẫu xác nhận thâm niên lái xe cho người lái xe chính là chủ xe mới nhất

Dịch vụ cúng dường trọn gói

banner do cung2

thu tuc hc 780

Mẫu giấy xác nhận thâm niên lái xe là chủ xe Mẫu giấy xác nhận thâm niên lái xe là chủ xe

bạn có thể quan tâm

  • Mẫu đơn xin hoãn tốt nghiệp
  • Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất
  • Mẫu đơn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch
  • Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ
  • Biên bản nhận dạng giọng nói mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

GIẤY CHỨNG NHẬN LÁI XE AN TOÀN THỜI GIAN VÀ KM

Bạn đang xem: Mẫu giấy xác nhận thâm niên lái xe của chủ xe

Kính thưa :………………………………

UBND các huyện, thành phố trực thuộc trung ương:……………………

Xem thêm: Xác minh thân nhân hưởng chế độ khi chết

Xác nhận: …………………………………………..

Ông bà): ………………………………

Sinh ………….tháng…………………….

Nơi cư trú …………………………………

Xem thêm: Báo cáo thẩm tra dự án xây dựng

Có chứng minh nhân dân số ……………… cấp ngày …. một tháng……. năm …….

Do ………………….cấp.

Có giấy phép số …………. do ………… cấp. cấp ngày…….. tháng…….. năm…………..

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu