207 Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS mới nhất

QUẢNG CÁO

Giấy xác nhận chuyển giao trách nhiệm giám sát hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho hải quan/CFS

bạn có thể quan tâm

  • Khái quát đảng viên phó abcxyz chi bộ năm 2020
  • Mẫu thống kê đảng viên mới nhất
  • Hợp đồng thế chấp nhà chung cư
  • Hình thức thanh toán tạm ứng
  • Kịch bản điều hành đại hội chi bộ (3 mẫu)

CĂN HỘ SIÊU ĐẲNG CẤP
ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH VĂN BẢN
——-

Số:……../BBBG-DVBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

BIỂU MẪU CỦA HỘI GIÁM SÁT
ĐỐI VỚI GIAO HÀNG NHẬP KHẨU KHO MẬT/CFS

Giám sát hải quan đối với kho, bãi cảng/cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quản lý ………………………….. theo hình thức bàn giao cho Chi cục Hải quan quản lý kho/CFS thuộc Cục Hải quan ………………….. Lô hàng nhập khẩu đưa vào kho hải quan/CFS của chủ kho (tên kho) ………………… như sau:

Bạn đang xem: Phiếu giám sát hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho hải quan/CFS

Vận đơn (B/L) số và ngày: ……………………………………………………………………………………………… …… .

Xem thêm: Tờ Khai Đăng Ký Khai Sinh Tại Cơ Quan Đại Diện Việt Nam Ở Nước Ngoài

Số container……………………. Số container…………………………………………………….

Tên sản phẩm: ………………………………………………………………………………………………..

Số lượng: ……………………………………………………………………………………………………………………………… .

Cân nặng: ……………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Thăm Dò Khoáng Sản

Số niêm phong hải quan: ………………………………………………………………………………………………..

Số phương tiện vận chuyển: …………………………………………………………………………………………………….

Vận chuyển: ……………………………………………………………………………………………………………………

Tải về các tài liệu để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu