207 Tờ khai đăng ký lại việc sinh mới nhất

Tờ khai đăng ký lại việc sinh mẫu STP/HT-2006-KS.2: Tờ khai đăng ký lại việc sinh. Mục đích của việc ban hành các mẫu đơn, tờ khai nhằm đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện các văn bản

bạn có thể quan tâm

 • Mẫu tờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng
 • Minh chứng về sự gắn bó với công việc lâu dài sau đào tạo
 • Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ của cán bộ công chức
 • Đơn đề nghị ký kết hợp đồng lao động
 • Mẫu cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————————

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TRẺ EM

Bạn đang xem: Mẫu khai sinh

Kính thưa: ……………………………………………………………….

Họ và tên người khai: ………………………………………………………………

Nơi thường trú/chuyển đến: …………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người bị ghi đè ngày sinh:……………………………………………………………….

Xem thêm: Mẫu Bảo lãnh tạm ứng

Đề nghị đăng ký lại khai sinh cho người dưới đây:

Họ và tên: ………………………….. Giới tính: ……………………………….

Ngày sinh:…………………………………………………………………………..

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………………

Quê quán (1):……………………

Nơi thường trú/chuyển đến: …………………………………………………….

Họ và tên bố: ……………………………………………………………….

Xem thêm: Thủ tục thành lập và hoạt động công ty kinh doanh chứng khoán

Dân tộc:…………………….

Họ và tên mẹ: …………………………………………………….

Dân tộc: …………………..

Đăng ký ngày sinh:…………ngày……………….tháng……………….năm…………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan của mình.

Đề nghị ………………………đăng ký.

Đã công tác: …………..ngày …………tháng………………năm………………

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

Tờ khai đăng ký lại việc sinh mẫu STP/HT-2006-KS.2: Tờ khai đăng ký lại việc sinh. Mục đích của việc ban hành các mẫu đơn, tờ khai nhằm đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện các văn bản

bạn có thể quan tâm

 • Mẫu sơ yếu lý lịch chính thức
 • Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng
 • Polyisobutylen là gì?
 • Văn bản thẩm định sản phẩm quảng cáo
 • Đơn xin cấp đổi giấy phép xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————————

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TRẺ EM

Bạn đang xem: Mẫu khai sinh

Kính thưa: ……………………………………………………………….

Họ và tên người khai: ………………………………………………………………

Nơi thường trú/chuyển đến: …………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người bị ghi đè ngày sinh:……………………………………………………………….

Xem thêm: Mẫu Bảo lãnh tạm ứng

Đề nghị đăng ký lại khai sinh cho người dưới đây:

Họ và tên: ………………………….. Giới tính: ……………………………….

Ngày sinh:…………………………………………………………………………..

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………………

Quê quán (1):……………………

Nơi thường trú/chuyển đến: …………………………………………………….

Họ và tên bố: ……………………………………………………………….

Xem thêm: Thủ tục thành lập và hoạt động công ty kinh doanh chứng khoán

Dân tộc:…………………….

Họ và tên mẹ: …………………………………………………….

Dân tộc: …………………..

Đăng ký ngày sinh:…………ngày……………….tháng……………….năm…………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan của mình.

Đề nghị ………………………đăng ký.

Đã công tác: …………..ngày …………tháng………………năm………………

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

QUẢNG CÁO

Tờ khai đăng ký lại việc sinh mẫu STP/HT-2006-KS.2: Tờ khai đăng ký lại việc sinh. Mục đích của việc ban hành các mẫu đơn, tờ khai nhằm đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện các văn bản

bạn có thể quan tâm

 • Tổ chức tài chính
 • Văn khấn báo hiếu cha mẹ
 • Biên bản họp hội đồng nhân dân tỉnh (huyện, thôn)
 • Thủ tục sử dụng mai táng phí và trợ cấp một lần
 • Bản kiểm điểm của đảng viên về việc sinh con thứ ba

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————————

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TRẺ EM

Bạn đang xem: Mẫu khai sinh

Kính thưa: ……………………………………………………………….

Họ và tên người khai: ………………………………………………………………

Nơi thường trú/chuyển đến: …………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người bị ghi đè ngày sinh:……………………………………………………………….

Xem thêm: Mẫu Bảo lãnh tạm ứng

Đề nghị đăng ký lại khai sinh cho người dưới đây:

Họ và tên: ………………………….. Giới tính: ……………………………….

Ngày sinh:…………………………………………………………………………..

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………………

Quê quán (1):……………………

Nơi thường trú/chuyển đến: …………………………………………………….

Họ và tên bố: ……………………………………………………………….

Xem thêm: Thủ tục thành lập và hoạt động công ty kinh doanh chứng khoán

Dân tộc:…………………….

Họ và tên mẹ: …………………………………………………….

Dân tộc: …………………..

Đăng ký ngày sinh:…………ngày……………….tháng……………….năm…………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan của mình.

Đề nghị ………………………đăng ký.

Đã công tác: …………..ngày …………tháng………………năm………………

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

Tờ khai đăng ký lại việc sinh mẫu STP/HT-2006-KS.2: Tờ khai đăng ký lại việc sinh. Mục đích của việc ban hành các mẫu đơn, tờ khai nhằm đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện các văn bản

bạn có thể quan tâm

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Danh sách thí sinh thi
 • Biên bản phân tích chất lượng đoàn viên và xếp loại chi đoàn
 • Phiếu yêu cầu xác minh
 • Câu hỏi phỏng vấn tuyển sinh giáo viên THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————————

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TRẺ EM

Bạn đang xem: Mẫu khai sinh

Kính thưa: ……………………………………………………………….

Họ và tên người khai: ………………………………………………………………

Nơi thường trú/chuyển đến: …………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người bị ghi đè ngày sinh:……………………………………………………………….

Xem thêm: Mẫu Bảo lãnh tạm ứng

Đề nghị đăng ký lại khai sinh cho người dưới đây:

Họ và tên: ………………………….. Giới tính: ……………………………….

Ngày sinh:…………………………………………………………………………..

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………………

Quê quán (1):……………………

Nơi thường trú/chuyển đến: …………………………………………………….

Họ và tên bố: ……………………………………………………………….

Xem thêm: Thủ tục thành lập và hoạt động công ty kinh doanh chứng khoán

Dân tộc:…………………….

Họ và tên mẹ: …………………………………………………….

Dân tộc: …………………..

Đăng ký ngày sinh:…………ngày……………….tháng……………….năm…………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan của mình.

Đề nghị ………………………đăng ký.

Đã công tác: …………..ngày …………tháng………………năm………………

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu