21 Soạn bài chương trình địa phương phần văn lớp 8 hk2 mới nhất

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG

(Phần Văn)

A. YẾU CẦU

– Vận dụng kiến thức về các chủ đề văn bản nhật dụng ở lớp 8 để tìm hiểu những vấn đề tương ứng ở địa phương.

– Bước đầu biết bày tỏ ý kiến, cảm nghĩ của mình về những vấn đề đó bằng một văn bản ngắn.

B. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

Chuẩn bị ở nhà

1. Văn bản nhật dụng ở lớp 8 đề cập những vấn đề gì ?

Gợi ý

Văn bản nhật dụng ở lớp 8 đề cập những vấn để như: môi trường (‘Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000), tệ hút thuốc lá (Ôn địch, thuốc lá), tệ nạn ma túy (Bài đọc thêm), dân số (Bài toán dân số).

2. Hãy tìm hiểu vài khía cạnh của một trong những vấn đề trên ở quê hương em hoặc nơi em đang sinh sống (thôn, xã, huyện, tỉnh, phường, quận, thị xã, thành phố…).

Gợi ý

Em có thể tìm hiểu các vấn đề trên biểu hiện ở quê hương em hoặc nơi em đang sinh sống. Ví dụ, về môi trường (việc sử dụng bao ni lông, rác sinh hoại, chất thải công nghiệp …), về tệ hút thuốc, tệ nạn hút chích ma túy, công tác dân số kế và hoạch hóa gia đình…

3. Trình bày những điều đã tìm hiểu được bằng một văn bản dài không quá một trang. Có thể dùng bất cứ kiểu văn bản nào và bất cứ phương thức biểu đạt nào.

Gợi ý

Văn bản có thể được trình bày bằng nhiều hình thức thể hiện khác nhau miêu tả, kể chuyện, đơn từ, bản thống kê…

4. Cá nhân chọn đề tài để viết, song nên kết hợp với sự phân công của tổ để các chủ để đều được đề cập và có được các văn bản phong phú, đa dạng.

Gợi ý

Các em nên thống nhất trong tổ. Đến lớp, thầy cô sẽ yêu cầu đại diện tổ lên trình bày trước lớp chủ đề được phân công.