21 Soạn bài chương trình địa phương (rèn luyện chính tả) lớp 7 mới nhất

SOẠN BÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG

RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ

I. NỘI DUNG LUYỆN TẬP

HS tiếp tục làm các dạng bài tập, khắc phục các lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.

II. MỘT SỐ HÌNH THỨC LUYỆN TẬP

1. Viết những đoạn, bài chứa các âm, dấu thanh dễ mắc lỗi

2. Làm các bài tập chính tả

Câu hỏi 1: Điền một chữ cái, hoặc dấu thanh, vần vào chỗ trông.

Gợi ý:

– Xử lí, sử dụng, giả sử, xét xử.

– Tiểu sử, tiễu trừ, tiểu thuyết, tuần tiễu.

– Trung sức, trung thành, thuỷ chung, trung đại.

– Mỏng mảnh, dũng mãnh, mãnh liệt, mảnh trăng.

Câu hỏi 2: Tìm tên các sự vật, hoạt động trạng thái, tính chất.

Gợi ý:

– Tên các loài cá bắt đầu bằng ch: chim, chày, chuối v.v…

– Tên các loài cá bắt đầu bằng tr: trôi, trắm, trê, tràu v.v…

– Các từ chỉ hoạt động, trạng thái chứa tiếng có thanh hỏi: nghỉ ngơi v.v…

Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái chứa tiếng có thanh ngã: suy nghĩ, ngẫm nghĩ v.v…

– Các từ hoặc cụm từ dựa theo nghĩa và đặc điểm ngữ âm đã cho sẵn, những từ chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi:

+ Không thật vì được tạo một cách không tự nhiên: giả dối, giả danh, giả dạng, giả bộ, giả mạo, giả nhân, giả nghĩa v.v…

+ Tàn ác, vô nhân đạo: man rợ v.v…

+ Dùng cử chỉ, ánh mắt làm dâu hiệu để báo cho người khác biết: ra hiệu v.v…

Câu hỏi 3: Đặt câu phân biệt các từ chứa những tiếng dễ lẫn, VD:

+ Đặt câu với mỗi từ: giành, dành.

+ Đặt câu để phân biệt các từ: tắt, tắc.

Gợi ý:

+ Đặt câu với mồi từ: giành, dành:

– Nó tranh giành đồ chơi với em.

– Nó đã dành dụm được nhiều vốn riêng.

+ Đặt câu để phân biệt các từ: tắt, tắc:

– Hoa đứng dậy tắt đèn rồi đi ngủ.

– Quốc lộ 1A bị tắc đường vì có những công trình đang thi công.