21 Soạn bài luyện nói: phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học mới nhất

SOẠN BÀI LUYỆN NÓI: PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC

I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ

Câu hỏi: Cho đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng.

Gợi ý: 

HS có thể chọn một trong hai bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn bị theo các bước: tìm hiểu đề và tìm ý; lập dàn bài và tập nói theo dàn bài đã chuẩn bị (tham khảo ở SGK).

Các bạn có thể tham khảo bài làm tại đây: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh 

II. THỰC HÀNH TRÊN LỚP

– HS phát biếu theo tổ, nhóm sau đó cử đại diện phát biểu trước lớp.

– Yêu cầu phát biếu phải rõ ràng, mạch lạc, giọng nói có cảm xúc, tự nhiên; khi bắt đầu cần “Thưa thầy, thưa các bạn”. Kết thúc cần “xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe”.