21 Soạn bài luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận mới nhất

SOẠN BÀI LUYỆN TẬP ĐƯA CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ

VÀO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

A. YỀU CẦU

– Củng cố chắc chắn hơn những hiểu biết về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận mà các em đã học trong tiết tập làm văn trước.

– Vận dụng những hiểu biết đó để tập đưa ra các yếu tố tự sự và miêu tả vào một đoạn, một bài văn nghị luận có đề tài gán gũi, quen thuộc.

B. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BẢI TẬP

I. Chuẩn bị ở nhà

Cho đề bài : “Trang phục và văn hoá”. Hày lập dàn bài chi tiết. Tập hợp những suy nghĩ, những hình ảnh và những câu chuyện mà em đă tích luỹ xung quanh vấn đề trang phục trong thực tế đời sống ở nhà trường và xã hội.

Gợi ý

Em hãy đọc kĩ để và tập hợp những suy nghĩ, hình ảnh, câu chuyện xung quanh vấn đề trang phục để đến lớp thuậnn lợi cho việc lập dàn bài.

II. Luyện tập trên lớp

1. Định hướng làm bài

Có thể cụ thê hóa để bài trẽn thành tình huống cụ thể sau :

Một số bạn đang đua đòi theo những lối ăn mặc không lành mạnh, không phù hợp với lứa tuổi học sinh, truyền thống văn hóa của dân tộc và hoàn cảnh của gia đình. Em viết một bài nghị luận để thuyết phục các bạn có thay đổi cách ăn mặc cho đúng đắn hơn.

2. Xác định luận điểm (SGK, t.2, tr. 125)

Gợi ý

Có thể dưa vào bài viết những luận điểm sau :

a) Gần đây, cách ăn mặc của một số bạn có nhiều thay đổi, khổng còn giản dị, lành mạnb như trước nữa.

b) Việc chạy theo “mốt” ăn mặc ấy có nhiều tác hại (làm mất thời gian của các bạn, ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập, gây tốn kém cho cha mẹ).

c) Các bạn lầm tưởng rằng ăn mặc như vậy sẽ làm cho mình trở thành người “văn minh”, “sành điệu”.

d) (bỏ)

e) Việc ăn mặc phải phù hợp với thời đại nhưng cũng phải lành mạnh, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, với lứa tuổi và hoàn cảnh sống.

3. Sắp xếp luận điểm

Cần sắp xếp các luận điểm đã chọn lựa (có thể bổ sung, nếu cần) theo một hệ thống như thế nào để bài viết có bố cục rành mạch, hợp lí, chật chẽ, thuyết phục được người đọc (người nghe) ?

Gợi ý

Có thể sắp xếp các luận điểm như sau :

– Gần đây, cách ăn mặc của một số bạn có nhiều thay đổi, không còn giản dị, lành mạnh như trước nữa.

– Các bạn lầm tưởng rằng ăn mặc như vậy sẽ làm cho mình trở thành người “văn minh”, “sành điệu”.

– Việc ăn mặc phải phù hợp với thời đại nhưng cũng phải lành mạnh, phù hợp với truyén thống văn hóa của dân tộc, với lứa tuổi và hoàn cảnh sống.

– Việc chạy theo “mốt” ăn mặc ấy có nhiểu tác hại như làm mất thời gian của các bạn, ảnh hưởng xấu đến kết quả học tạp, gây tốn kém tiển của cho cha mẹ.

– Các bạn cần phải ăn mặc giản dị và lành mạnh như trước đây;

4. Vận dụng yếu tổ tự sự và miêu tả

Em thấy có nên đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào trong quá trình lập luận của mình không ? Vì sao ? Nhận xét về việc đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào trong hai đoạn văn nghị luận dưới đây : (SGK, t.2, tr. 125- 126)

Gợi ý

Nên đưa tự sự và miêu tả vào quá trình lập luận. Vì nhờ đó mà việc trình bày luận điểm trở nên rõ ràng, cụ thể và sinh động hơn.

Yếu tố miêu tả trong đoạn văn nghị luận (a) đã làm rõ hơn, sinh động hơn cho luận điểm : Cách ăn mặc “văn minh”, “sành điệu” của một số bạn. Tuy nhiên, đoạn này vẫn còn yếu tố miêu tả “Lại cố bạn quên cả việc học tập, suốt ngày dán mặt vào màn hình máy vi tính để đắm đuối với các trò choi điện tử’ chưa được chọn lọc và không phù hợp với vấn để nghị luận.

Yếu tố tự sự trong đoạn văn (b) đã làm rõ hơn cho luận điểm: Các bạn lầm tưởng rằng ăn mặc như vậy sẽ làm cho mình trở thành người “văn minh”, “sành điệu”.

5. Viết đoạn văn nghị luân có yếu tố tự sự và miêu tả, sau đó trình bày trước tổ (trước lớp). Cần lắng nghe sự góp ý của thầy, cô giáo và của các bạn để sửa chữa đoạn văn cho hay hơn.

Gợi ý

(Các em tự làm)