21 Soạn bài luyện tập tạo lập văn bản mới nhất

SOẠN BÀI LUYỆN TẬP TẠO LẬP VĂN BẢN

Câu hỏi: Cho tình huống: Em cần viết một bức thư đế tham gia cuộc thi viết thư do Liên minh Bưu chính Quốc tế (UPU) tổ chức với đề tài: Thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình.

Hãy chuẩn bị viết bài theo các bước: Tìm hiểu đề và tìm ý, lập dàn bài, viết một số đoạn văn.

Gợi ý:

1. Tìm hiếu đề và tìm ý:

– Tìm hiểu đề:

+ Lí do viết thư: tham gia cuộc thi viết thư do Liên minh Bưu chính Quốc tế tổ chức.

+ Đôi tượng: viết cho một người bạn ở nước ngoài.

+ Mục đích: đế bạn hiểu hơn về đất nước mình.

+ Nội dung: về các lĩnh vực lịch sử, thiên nhiên, những nét đặc sắc về văn hoá

+ Hình thức viết: một bức thư.

– Tìm ý:

+ Nếu giới thiệu nét đặc sắc về văn hoá, phong tục em có thể chọn: Sự tích trầu câu, Truyện bánh chưng bánh giầy, phố cổ Hội An.

+ Giới thiệu nội dung cụ thể của từng nét văn hoá, phong tục.

2. Lập dàn bài:

– Mở bài:

Lí do viết thư: Giới thiệu về đặc sắc văn hóa phong tục để bạn hiểu thêm về đất nước mình.

– Thân bài:

+ Giới thiệu chi tiết nội dung về văn hoá phong tục.

+ Nêu những nét riêng, đặc sắc của phong tục mang đậm bản sắc của dân tộc Việt Nam.

– Kết bài:

Lời chào, lời chúc và hứa ra sức giữ gìn và phát triển những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

3. Viết đoạn văn:

– HS dựa vào dàn bài để xây dựng các đoạn văn.

– GV chia nhóm để HS làm việc, sau đó mời một HS trình bày. GV nhận xét và khái quát.