21 Soạn bài văn bản tường trình mới nhất

SOẠN BÀI VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH

A. YÊU CẦU

– Hiểu được trường hợp cần viết văn bản tường trình. Đó là trường hợp khi sự việc xảy ra gây hậu quả cần phải xem xét.

– Nắm được những đặc điểm của văn bản tường trình: Văn bản tường trình phải trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình. Các mục và hình thức trình bày của loại văn bản này phải đủ và theo đúng quy định.

– Biết cách làm một văn bản tường trình đúng quy cách.

B. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

I. Đặc điểm của vàn bàn tường trình

Đọc các văn bản sau và trả lời câu hỏi.

Văn bản 1 (SGK, t.2, tr. 133)

Ván bản 2 (SGK, t.2, tr. 134)

Câu hỏi:

1. Trong các văn bản trên, ai là người phải viết tường trình và viết cho ai ? Bản tường trình được viết ra nhằm mục đích gi ?

2. Nội dung và thể thức bản tường trình có gì đáng chú ý ?

3. Người viết bản tường trình cần phải có thái độ như thế nào đối với sự việc tường trình ?

4. Hãy nêu một số trường hợp cần viết bản tường trình trong học tập và sinh hoạt ở trường.

Gợi ý

1. Văn bản 1 tường trình về việc nộp bài chậm. Người viết bản tường trình là một học sinh, người nhận là cô giáo dạy ngữ văn. Mục đích bản trường trình là nêu rõ lí do vì sao nộp bài chậm và xin phép cô cho mình được nộp bài.

Văn bản 2 tường trình về việc mất xe đạp. Người viết là một học sinh, người nhận là ban giám hiệu nhà trường. Mục đích bản tường trình là mong nhà trường giúp tìm lại chiếc xe.

2. Nội dung của bản tường trình phải trình bày được thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình. Thể thức trình bày của bản tường trình theo quy cách của một văn bản hành chính.

3. Người viết bản tường trình phải có thái độ tôn trọng đối với người hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết; phải trình bày rõ ràng, khách quan sự việc xảy ra; hình thức trình bày phải trang trọng, nghiêm túc.

4. Các trường hợp cần tường trình trong học tập và sinh hoạt ở trường, ví dụ :

– Hai bạn đánh nhau trong giờ ra chơi, cô giáo chủ nhiệm yêu cầu kiểm điểm nhưng hai bạn đổ lỗi cho nhau.

– Em mượn sách của thư viện mang về nhà, nhưng không biết sách đã rách mấy trang trước đó.

II. Cách làm văn bản tường trình

1. Tình huống cần phải viết văn bản tường trình

Trong các tình huống sau, tình huống nào có thể và cần phải viết bản tường trình ? Vì sao ? Ai phải viết ? Viết cho ai ?

a) Lớp em tự ý tổ chức đi tham quan mà không xin phép thầy, cô giáo chủ nhiệm.

b) Em làm hỏng dụng cụ thí nghiệm trong giờ thực hành.

c) Một số học sinh nói chuyện riêng làm mất trật tự trong giờ học.

d) Gja đình em bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản.

Gợi ý

Trong các tình huống trên, tình huống (a) và (b) cần phải làm bản tường trình, tình huống (d) tùy số tài sản bị mất, nếu tài sản lớn thì tường trình, tài sản nhỏ thì không phải viết tường trình.

Tinh huống (a) lớp trưởng viết tường trình gửi cô giáo chủ nhiệm, tình huống (b) em viết tường trình gửi thủ thư.

2. Cách làm bản tường trình ((SGK, t.2, tr. 135)