21 Soạn bài viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh mới nhất

SOẠN BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH

A. YÊU CẦU

– Khi làm bài vãn thuyết minh, cần xác định các ý lớn. mỗi ý viết thành một đoạn văn.

– Biết cách xếp ý trong đoạn văn thuyết minh cho hợp lí. Các ý sắp xếp theo thứ tự câu tạo của sự vật, thứ tự nhận thức, thứ tự diễn biến sự việc trong thời gian trước sau hay theo thứ tự chính trước, phụ sau.

B. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

PHẦN BÀI HỌC

Đoạn văn trong văn bản thuyết minh

1. Nhận dạng các đoạn văn thuyết minh

Đọc các đoạn văn thuyết minh sau. Nêu cách sắp xếp các câu trong đoạn văn (câu chủ đề, từ ngữ chủ đề và các câu giải thích, bổ sung).

(SGK, t.2, tr. 14)

Gợi ý

Đoạn văn (a), câu I là càu chú đề, các câu sau là những câu giải thích bổ sung ý nghĩa cho câu 1 (câu 2 cung cấp thông tin về lượng nước ít ỏi, câu 3 cho biết lượng nước ấy bị ô nhiễm, câu 4 nêu sự thiếu nước ở các nước thế giới thứ 3, câu 5 dự báo thế giới thiếu nước).

Đoạn văn (b), từ ngữ chủ đé là Phạm Văn Đồng. Các câu trong đoạn văn cung cấp thông tin về Phạm Văn Đồng.

2. Sửa lại các đoạn văn thuyết minh chưa chuẩn

Đọc các đoạn văn sau, nêu nhược điếm của mỗi đoạn và cách sửa chữa: (SGK, t.2, tr. 14) 

Gợi ý

Đoạn văn (a), các ý đã được sắp xếp lộn xộn không theo một trật tự hợp lí. Ta có thể tách đoạn văn (a) thành nhiều đoạn : đoạn nói về ngòi bút, đoạn nói về thân bút.

Đoạn văn (b), các ý cũng được sắp xếp lộn xộn không theo một trật tự hợp lí. Ta có thể tách đoạn văn (b) thành nhiều đoạn : đoạn nói về đế đèn, đoạn nói về thân đèn và đoạn nói về bóng đèn và chao đèn.

PHẦN LUYỆN TẬP

Bài tập 1. Viết đoạn văn mở bài và kết bài cho đề văn: “Giới thiệu trường em”.

Gợi ý

– Em phải biết được những nội dung cần thuyết minh trong phần Mở bài và Kết bài.

– Phần Mở bài em cần giới thiệu đối tượng thuyết minh (ngôi trường em học) : tên của ngôi trường, trường nằm ở đâu trên địa bàn, vị trí nào. Phần Kết bài em cẩn bày tỏ tình cảm của mình đôi với ngôi trường : yêu quý ngôi trường vì đó là nơi em học, nơi có thầy cô bạn bè, kỉ niệm về thời học sinh…

– Em viết mỗi phần thành một đoạn văn.

Bài tập 2. Cho chủ đẻ: “Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dùn Việt Nam”. Hãy viết thành một đoạn văn thuyết minh.

Gợi ý

– Nếu muốn viết đoạn văn có câu chủ đổ, em có thể tạo câu chủ đé từ chủ đề đã cho. Ví dụ: “Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam là một con người rất giản dị. Hình ảnh Bác gần gũi, quen thuộc với bộ quần áo kaki bạc màu và đôi dép cao su. Bữa ăn của Người thanh đạm với những món bình dân như cá kho, dưa cà, rau luộc… Nhà Bác ở là một căn nhà gác đơn sơ trong một góc vườn. Vật dụng Bác dùng cùng rất đỗi bình thường: giường mây, chiếu cói…”.

– Cũng có thể triển khai chủ đé bằng một đoạn vãn như sau : “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ thiên tài, một danh nhân văn hóa thế giới. Sự nghiệp cách mạng cao cả, tư tưởng và đạo đức sáng ngời của Người mãi là tấm gương sáng cho thế hệ chúng ta học tập, noi theo”.

Bài tập 3. Viết đoạn văn giới thiệu cuốn sách Ngữ văn 8, tập một. (Gợi ý : Sách đó có bao nhiêu bài ? Mỗi bài có mấy phần ? Mồi phần có nội dung gì ?…)

Gợi ý

Cuốn sách Ngữ văn 8, tập một có tất cả 17 bài. Mỗi bài thường gồm ba phần: phần Văn bản, phần Tiếng Việt và phần Tập làm văn. Trong mỗi phần đều có những nội dung khác nhau. Phần Văn bản gồm có văn bản, câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu văn bản và các nội dung cần ghi nhớ. Phần Tiếng Việt thường có nội dung về kiến thức tiếng Việt, nội dung cần ghi nhớ và bài tập để luyện tập. Phần Tập làm văn có nội dung bài học, nội dung cần ghi nhớ và bài tập để luyện tập.