213 Ai Cũng Giao Tiếp Nhưng Mấy Người Kết Nối mới nhất

bạn có thể quan tâm

  • Đọc bất cứ ai – Đừng để bị lừa và bị lợi dụng
  • Hành động như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông
  • tâm lý bạn gái
  • Làm chủ trí nhớ của bạn
  • Hạnh Phúc Không Khó Tìm – Tập 1

Giao tiếp thành công không chỉ là truyền đạt thông tin mà còn là tạo ra sự kết nối đặc biệt và gieo cảm xúc tích cực cho người nhận. Những người ít kết nối với mọi người là những người có thể lãnh đạo và có ảnh hưởng lớn trong tổ chức của họ.

Trong cuốn sách này, John Maxwell đã tóm tắt 5 nguyên tắc cơ bản để kết nối với mọi người. Từ đó, tác giả đưa ra năm ứng dụng có thể thực hiện được để giúp bạn kết nối thành công—với một người, một nhóm, đối tượng hoặc bất kỳ ai mà bạn muốn.

Bạn đang xem: Mọi người đang giao tiếp, nhưng ít người kết nối

“Học kết nối để thay đổi cuộc đời”

Xem thêm: Chào mừng như thế nào, làm thế nào để được thừa nhận

Sử dụng các liên kết tải xuống trực tiếp hoặc đọc trực tuyến

Mobi | [link-down-pdf] | EPBU | ĐỌC TRÊN MẠNG

Dịch vụ cúng dường trọn gói

banner do cung2

Nguồn: https://quatangtiny.com
Chuyên mục: Tâm lý và kỹ năng