215 Toán Lớp 5: Ai best Toán vào đây. Hứa `5` sao + hay nhất + combo tim. Nhớ phải giải thích đầy đủ và theo cách lớp `5` nha `!` Dịch tạm đề: Alvin và mới nhất

Toán lớp năm: Ai là nhà toán học giỏi nhất ở đây. Hứa hẹn sự kết hợp của 5 sao + tốt nhất + trái tim. Đảm bảo giải thích đầy đủ và “5” theo cách “!”.
Dịch: Alvin và Charles đi từ thành phố Q đến thành phố M với vận tốc lần lượt là 4,8 km/h và 5,4 km/h. Bob đi từ thành phố M đến thành phố Q với vận tốc 10,8 km/h. Nếu cả ba xuất phát cùng lúc thì Alvin gặp Bob 5 phút sau khi Charles gặp Bob. Hỏi Bob đi từ thành phố M đến thành phố Q mất bao nhiêu phút?
Tựa đề gốc: Alvin và Charles đi bộ từ thành phố Q đến thành phố M với tốc độ 4,8 km/h và 5,4 km/h
tương ứng Bob đạp xe từ thành phố M đến thành phố Q với tốc độ `10,8` km/h. Nếu cả ba bắt đầu bằng o
đồng thời, Alvin gặp Bob 5 phút sau khi Charles gặp Bob. Bob sẽ có bao nhiêu phút
đi từ thành phố M đến thành phố Q?Xin hãy giúp em giải bài toán này, em xin chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn.