215 Toán Lớp 5: tìm x: x+(9,7-5,54)=61,2 ==-.. ==-.. ==- (x+37,6)-20,8=21,7 mới nhất

Toán lớp năm: tìm x:
x+(9,7-5,54)=61,2
……………………
……………………
…………………….
(x+37,6)-20,8=21,7
……………………
……………………
……………………
…………………… giúp em giải bài này với, em xin chân thành cảm ơn thầy và các bạn.