215 Toán Lớp 7: bài 1 . chuyển hoox số thành phân số rồi thực hiện phép tính 5 1/5 + 3 3/4 b 6 4/5-4 2/5 c 7 1/3x 7 1/2 d 4 1/5: 5 2/5 mới nhất

Toán lớp 7: bài 1. chuyển đổi số hoox thành một phân số và sau đó thực hiện phép tính
5 1/5 + 3 3/4
b 6 4/5-4 2/5
c 7 1/3 x 7 1/2
d 4 1/5: 5 2/5 giúp em giải bài này em xin chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn.