215 Toán Lớp 7: một hình vuuong có cạnh là 1 1/2 .Một hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích hình vuông đó và có chiều rộng 1 1 mới nhất

Toán lớp bảy: một hình vuông có cạnh 1 1/2. Hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích hình vuông này và có chiều rộng bằng 1 1/4. Tính chu vi hình chữ nhật giúp em giải bài này với Em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều ạ.