215 Toán Lớp 8: Áp Dụng:(A-B)^2=A^2-2AB+B^2 (4x-2)^2 ta thấy A là 4x còn B là 2 ta áp dụng như trên ta được:(4x)^2-2.4x.2+2^2 vì B là 2 chứ không phải mới nhất

Toán lớp 8: Sử dụng: (AB)^2=A^2-2AB+B^2
(4x-2)^2
Ta thấy A là 4x
và B là 2
sử dụng ở trên, chúng tôi nhận được: (4x)^2-2.4x.2+2^2
vì B là 2, không phải -2 đúng
Xem tôi có đúng không
Thì mình vote 5 sao và ctlhn
giúp tôi
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn hướng dẫn giải bài này xin chân thành cảm ơn.