215 Toán Lớp 8: B1:tìm 4 số tự nhiên liên tiếp biết rằng tích của 2 số đầu ít hơn 2 tích của 2 số sau 146 B2:Cho a,b là 2 số tự nhiên biết a chia hết c mới nhất

Toán lớp 8: B1: tìm 4 số tự nhiên liên tiếp biết rằng tích hai số đầu bé hơn tích hai số cuối 146
B2: Cho a, b là 2 số tự nhiên biết a chia hết cho 5 dư 3 và ab chia hết cho 5 dư 4. Cmr tích của ab chia cho 5 dư 2
Làm được 1 bài này xin hướng dẫn mình giải bài này cám ơn thầy và các bạn nhiều.