215 Toán Lớp 8: C/m đẳng thức: a^3+b^3= 9a+b) [(a-b)^2+ab] mới nhất

Toán lớp 8: Đẳng thức C/m: a^3+b^3= 9a+b) [(a-b)^2+ab]Xin thầy hướng dẫn giải bài này, cảm ơn thầy và các bạn nhiều.