219 Soạn bài Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo mới nhất

Hướng dẫn soạn BÀI 5: TỪNG BƯỚC Cải thiện bản thân. Nội dung chuẩn bị cho tiết dạy Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài SGK Ngữ văn 7 Phần 1 Chân trời sáng tạo giúp các em học tốt Ngữ văn 7, luyện viết các kiểu văn tự sự, miêu tả , diễn đạt, thuyết minh, nghị luận văn học, xã hội.


VĂN BẢN 2

HỌC NHƯ THẾ NÀO ĐỂ BIẾT NỘI DUNG BÀI HỌC?

Nội dung chính:

Hướng dẫn cách ghi thông tin nhanh và nắm bắt hiệu quả.


Sẵn sàng để đọc

Câu hỏi trang 102 Ngữ Văn 7 Tập 1 CTST

Mỗi khi đọc lại các ghi chú bài học trong vở, bạn có thấy nội dung ghi chú dễ hiểu và dễ nhớ không?

câu trả lời:

Mỗi khi đọc lại phần ghi chú bài học trên các trang vở, tôi thấy nội dung ghi chú dễ nhìn nhưng khi đọc lại không dễ nhớ vì không có cách trình bày khoa học, dễ hiểu. ghi chú.


Trải nghiệm với văn bản

1. Dự đoán Trang 102 Ngữ Văn 7 Tập 1 CTST

Vai trò của chữ in nghiêng trong văn bản là gì?

câu trả lời:

Các đoạn viết nghiêng giải thích ý nghĩa của các thuật ngữ chính mà văn bản đề cập đến.


2. Liên hệ trang 103 Ngữ văn 7 tập 1 CTST

Bạn đã bao giờ sử dụng những “thủ thuật” này trong ghi chú của mình chưa?

câu trả lời:

Đôi khi tôi cũng sử dụng các “thủ thuật” được đề cập trong phần này.


Suy nghĩ và trả lời

Câu 1 trang 105 Ngữ văn 7 tập 1 CTST

Dấu hiệu nào trong đoạn văn trên giúp em nhận biết đây là lời giải thích về một quy tắc, luật lệ, cách thức hoạt động của nó? Mục đích của văn bản này là gì?

câu trả lời:

Những dấu hiệu giúp bạn biết đoạn văn trên là giải thích về một quy tắc hay luật lệ, cách thức hoạt động của nó:

– Hướng dẫn chi tiết, đề mục rõ ràng, có hình ảnh minh họa cụ thể.

– Trình bày các thủ thuật đọc liên quan đến hoạt động học tập.

Nó cung cấp thông tin hữu ích và được trình bày một cách ngắn gọn và dễ hiểu.

Mục đích của văn bản: hướng dẫn học sinh cách ghi chép khoa học để các em hiểu nhanh các thông tin trong văn bản, khi đọc lại cũng dễ dàng nhớ lại nhanh hơn.


Câu 2 trang 105 Ngữ văn 7 tập 1 CTST

Xác định các thông tin cơ bản trong văn bản. Nhận xét về mối quan hệ giữa đặc điểm và mục đích của văn bản trên.

câu trả lời:

– Khái niệm cơ bản của văn bản trên: hướng dẫn ghi nhanh thông tin và nắm bắt thông tin một cách hiệu quả.

– Nhận xét về mối quan hệ giữa đặc điểm và mục đích viết văn bản:

+ Đặc điểm văn bản: dễ hiểu, ngắn gọn, đề mục rõ ràng, có hình ảnh minh họa.

+ Mục đích của việc soạn thảo văn bản: dạy cho học sinh cách ghi chép khoa học để các em hiểu được thông tin văn bản một cách nhanh nhất.

⇒ Các yếu tố trình bày của văn bản gần gũi, phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm làm rõ mục đích ghi chép nhanh.


Câu 3 trang 105 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Hình ảnh ở mục A (mục 1. Phân vùng) đã giúp các văn bản trình bày thông tin cơ bản trong phần này?

câu trả lời:

Các hình ảnh minh họa ở phần A đã giúp người đọc hình dung cụ thể hơn, từ đó thể hiện rõ hơn ca từ của các bài hát.


Câu 4 trang 105 Ngữ văn 7 tập 1 CTST

Tách từng “mẹo” ghi chú thành một đoạn riêng biệt và xuất bản nó trong một phần Mẹo giúp bạn ghi chú để có thể hiểu ngay khi đọc Nêu tác dụng của việc hiển thị thông tin chi tiết văn bản?

câu trả lời:

Tác dụng: Làm cho thông tin rõ ràng và dễ hiểu hơn. Thông qua mẹo này, học sinh sẽ nhanh chóng nắm bắt được bài đọc và tiếp thu cách ghi thông tin hiệu quả nhất.


Câu 5 trang 105 Ngữ văn 7 tập 1 CTST

Theo em, các từ và câu ở mục B trên có mấy dòng được in đậm và đánh dấu bằng các số 1, 2, 3, 4 (Tìm hiểu cách tìm nội dung chính) có ảnh hưởng gì đến việc thể hiện thông tin cơ bản trong văn bản không?

câu trả lời:

Tác dụng: Đưa ra nội dung chính trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.


Câu 6 trang 105 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Những gì hữu ích đã làm văn bản mang lại cho việc học tập của bạn?

câu trả lời:

Văn bản mang lại nhiều điều hữu ích cho ghi chú nghiên cứu của tôi, chẳng hạn như:

– Cách đặt quy tắc viết ghi chú.

– Cách tìm nội dung chính.

– Cách phân tích, so sánh.

⇒ Tất cả đều cần thiết cho việc ghi chú giúp bạn ghi chú khoa học và dễ hiểu hơn.


Bài trước:

👉 Viết luận Chúng ta có thể đọc nhanh hơn không? SGK ngữ văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Từ cây cau, SGK ngữ văn 7, phần 1 Chân trời sáng tạo

Trên đây là hướng dẫn Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học SGK Ngữ văn 7 Tập 1 Những chân trời sáng tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn học tốt Ngữ Văn 7!


“Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”