221 Cách chuyển danh từ số ít sang danh từ số nhiều mới nhất

Trong tiếng Anh có rất nhiều hình thức chuyển danh từ số ít sang số nhiều. Tuy nhiên nó rất rắc rối và không phải ai cũng làm được dễ dàng. Vì vậy, để quy đổi một cách hiệu quả và chính xác nhất, bạn phải làm theo…

THÊM “S” vào danh từ số ít để biến nó thành số nhiều.

Ví dụ:

ít số nhiều

BÚP BÊ

MÁY TÍNH MÁY TÍNH

CON GÀ

VỊT

TÁO TÁO

XOÀI XOÀI

BẢNG BẢNG SẼ

NHIỀU CÁI GHẾ

NHÀ NHÀ

ĐƯỜNG PHỐ

SÔNG SÔNG

CHIM CHIM

XE Ô TÔ

XE ĐẠP XE ĐẠP

THÊM “ES” vào các danh từ kết thúc bằng CH, hoặc SH, hoặc S, hoặc X:

ít số nhiều

MỘT CON CÁ HAI CON CÁ

MỘT HỘP HAI HỘP

MỘT BUS HAI BUS

MỘT ĐỒNG HỒ HAI ĐỒNG HỒ

THÊM “ZES” vào các danh từ kết thúc bằng Z (có rất ít trong số chúng).

Thí dụ:

MỘT CÂU HỎI HAI CÂU HỎI

Danh từ kết thúc bằng phụ âm và Y: ĐỔI Y thành I và THÊM “ES”.

Thí dụ:

ít số nhiều

MỘT BƯỚM HAI BƯỚM

MỘT NỮ HAI NỮ

MỘT ĐÁNH HAI CON

Lưu ý: KEY = khóa, kết thúc bằng nguyên âm E và Y nên không áp dụng quy tắc này, chỉ cần thêm S để thành KEY.

ĐÀN BÀdanh từ kết thúc bằng một phụ âm và O: ADD ES.

Thí dụ:

ít số nhiều

KHOAI TÂY

CÀ CHUA

Lưu ý: quy tắc này có những trường hợp ngoại lệ mà bạn chỉ cần nhớ, ví dụ: PIANO ->PIANOS, ẢNH ->ẢNH…

Danh từ kết thúc bằng F, FE, FF, Bọ F hoặc FE hoặc FF và THÊM VES.

Thí dụ:

ít số nhiều

Sói Sói

VỢ

Ngoài những dạng danh từ tuân theo quy tắc trên, còn có những danh từ khi chuyển sang số nhiều không tuân theo quy tắc nào. Chúng ta nên nhớ những danh từ này.

ít số nhiều

CON CHUỘT

GỖ GỖ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRẺ EM

ĐÀN ÔNG

NỮ PHỤ NỮ

CỪU CỪU

RĂNG RĂNG

CHÂN CHÂN