223 Bài giảng Địa lý Lớp 4 – Bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên mới nhất

• Trồng cây công nghiệp trên đất tam dân.

– Các cây công nghiệp chính là: cà phê, cao su, gia vị, chè

– Đây là những cây công nghiệp lâu năm có giá trị xuất khẩu cao

32 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 2 tháng 11 năm 2021 | lượt xem: 228 | Số lượt tải xuống: 0Tải xuống ▼

Một bản xem trước được hiển thị 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lý lớp 4 – bài: Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyênnhấn nút TẢI XUỐNG để xem toàn bộ tài liệu
Trường tiểu học yên viên Địa Lý LỚP 4 Hãy kể tên và nêu đặc điểm của các 	cao nguyên ở Tây Nguyên. Kiểm tra bài cũ Khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của người dân ở Tây Nguyên? Đ ịa lý hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên Lược đồ một số cây trồng chính ở Tây Nguyên 1. K ể t ờ n nh ững c õ y tr ồng ch ớnh ở T õ y Nguy ờ n. 2. Nh ững c õ y tr ồng n ày cung c ấp nguy ờ n li ệu cho ng ành n ào ? câu hỏi thảo luận nhóm 1. C ỏc c õ y tr ồng ch ớnh ở T õ y Nguy ờ n l à : 	 C à ph ờ , cao su , h ồ ti ờ u, ch ố . 2. Nh ững c õ y trồng n ày cung c ấp nguy ờ n li ệu cho ng ành c ụ ng nghi ệp . Lược đồ một số cây trồng chính ở Tây Nguyên T ại sao T õ y Nguy ờ n l ại th ớch h ợp cho vi ệc tr ồng c õ y c ụ ng nghi ệp m à kh ụ ng th ớch h ợp cho vi ệc tr ồng l ỳa ? Dựa vào bảng số liệu , em hãy cho biết cây công nghiệp nào đư ợc trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên Cây công nghiệp Diện tích ( ha) Cà phê Cao su Chè Hồ tiêu 494 200 97 200 22 358 11 000 Bảng số liệu về diện tích trồng cây công nghiệp ở Tây Nguyên (năm 2001) một số hình ảnh về cây công nghiệp chính ở tây nguyên Lược đồ một số cây trồng chính ở Tây Nguyên Một số hình ảnh về vùng trồng cây cà phê ở buôn ma thuột một số sản phẩm của cà phê ở buôn ma thuột một số hình ảnh về cây trồng khác ở tây nguyên 1. Hiện nay, kh ú kh ă n l ớn nh ất trong vi ệc tr ồng c õ y ở T õ y Nguy ờ n l à g ỡ ? 2. Ng ườ i d õ n T õ y Nguy ờ n đó l àm g ỡ để kh ắc ph ục kh ú kh ă n n ày ? thảo luận nhóm 4 mùa khô ở tây nguyên Hồ chứa nước ở tây nguyên Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan. Những cây công nghiệp chính là: cà phê, cao su, hồ tiêu, chè Đây là những cây công nghiệp lâu năm có giá trị xuất khẩu cao 2. Chăn nuôi trên đồng cỏ L ược đồ m ột s ố c õ y tr ồng v à v ật nu ụ i ch ớnh ở T õ y Nguy ờ n Dựa vào bảng số liệu , em hóy cho biết con vật nào được nuụi nhiều hơn ở Tõy Nguyờn ? V ật nuụi Số lượng (con) B ũ Trõu 476 000 65 900 B ảng s ố li ệu v ề v ật nu ụ i ở T õ y Nguy ờ n ( n ă m 2003 ) đàn gia súc lớn ở tây nguyên Một số hình ảnh về đàn voi ở tây nguyên 2. Chăn nuôi trên đồng cỏ Những vật nuôi chính: trâu, bò, voi. Nuôi và thuần dưỡng voi là một nghề truyền thống ở Tây Nguyên. trò chơi Ô cửa bí mật Trồng cây côngnghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn Kể tên các hoạt động sản xuất được coi là thế mạnh của người dân Tây Nguyên Con nhận được một chiếc bút chì Nhờ đâu mà cây công nghiệp và các đồng cỏ ở Tây Nguyên phát triển rất tốt ? Trên các cao nguyên ở Tây Nguyên có những vùng đất ba dan rộng lớn rất thuận lợi cho cây công nghiệp lâu năm và các đồng cỏ phát triển tốt Bạn nhận được 1 quyển vở ly Bạn nhận được 1 viên tẩy Bạn hãy hát một bài hát về con vật gần gũi với người dân Tây Nguyên Em hãy giới thiệu một hoạt động sản xuất được coi là thế mạnh của người ở Tây Nguyên Bạnnhận được một chiếc thước kẻ Một hoạt đ ộng sản xuất đư ợc coi là thế mạnh của người dân ở Tây Nguyên là trồng cây công nghiệp . Nhờ diện tích đ ất ba dan rộng lớn , màu mỡ và khí hậu nóng ẩm quanh năm nên rất thuận lợi cho cây công nghiệp phát triển . Những cây công nghiệp chính ở Tây Nguyên là: cà phê, cao su , chè , hồ tiêu đ uợc trồng thành những vùng rộng lớn đảm bảo duy tr ì và vượt sản lượng hàng năm . Cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên có gi á trị xuất khẩu cao đ ặc biệt là cà phê. Vùng trồng nhiều cà phê nhất đ ó là BMT. Cà phê BMT nổi tiếng là thơm ngon và là nguyên liệu chính cho các hãng cà phê nổi tiếng trong và ngoài nước . chỳc cỏc em học tốt Chỳc Thầy Cụ sức khỏe 

File đính kèm:

 • bai_giang_dia_ly_lop_4_bai_hoat_dong_san_xuat_cua_nguoi_dan.ppt