223 Bài giảng Học vần Lớp 1 – Bài 12: i a – Lã Thu Trang mới nhất

Bài Học Vần Cấp 1 – Bài 12: ia – Lã Thu Trang

công việc

cha và mẹ

balo

bé ha có một chiếc ô

39 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 5 tháng 11 năm 2021 | lượt xem: 82 | Số lượt tải xuống: 0Tải xuống ▼

Một bản xem trước được hiển thị 20 trang tài liệu Bài Học Vần Cấp 1 – Bài 12: ia – Lã Thu Trangnhấn nút TẢI XUỐNG để xem toàn bộ tài liệu
Học vần 
Gv: LÃ tHU tRANG 
Trường Tiểu học Bỏt Tràng 
Tiết 1 
ễN BÀI CŨ 
bi 
 i 
b i 
Bài 12: i - a 
bi 
 i 
b i 
Bài 12: i - a 
 a 
c á 
bi 
 i 
b i 
Bài 12: i - a 
 a 
c á 
cá 
Thư gión 
bi vi li 
ba va la 
bi ve 
ba lô 
b i v i l i 
b a v a l a 
b i ve 
b a lô 
b a lô 
bi vi li 
ba va la 
bi ve 
ba lô 
bi 
 i 
b i 
Bài 12: i - a 
 a 
c á 
cá 
bi vi li 
ba va la 
bi ve ba lô 
Tiết 2 
bi 
 i 
b i 
Bài 12: i - a 
 a 
c á 
cá 
bi vi li 
ba va la 
bi ve ba lô 
bé hà có vở ô li 
bé h à có vở ô l i 
 bi 
 i 
 b i 
 cá 
 a 
 c á 
bi vi li 
ba va la 
bi ve ba lô 
bé hà có vở ô li 
Bài 12: i - a 
Thư gión 
lá cờ 
lá cờ 
Trò chơi 
c á 
g à 
gọt bút ch ì 
đ á bóng 
cử t ạ 
b a 

File đính kèm:

  • bai_giang_hoc_van_lop_1_bai_12_i_a_la_thu_trang.ppt