223 Bài giảng Học vần Lớp 1 – Bài 14: d đ – Lã Thu Trang mới nhất

Bài giảng Học vần lớp 1 – Bài 14: d dd – Lã Thu Trang

đừng làm

nhiều mối đe dọa

đi bộ da dê

Dỡ hàng lên tàu mẹ con đi dạo

38 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 5 tháng 11 năm 2021 | lượt xem: 78 | Số lượt tải xuống: 0Tải xuống ▼

Một bản xem trước được hiển thị 20 trang tài liệu Bài giảng Học vần lớp 1 – Bài 14: d dd – Lã Thu Trangnhấn nút DOWNLOAD để xem toàn bộ tài liệu
Học vần 
Gv: LÃ tHU tRANG 
Trường Tiểu học Bỏt Tràng 
ễN BÀI CŨ 
ca nụ	bố mẹ 
ba mỏ	bú mạ 
 bộ lờ đi ca nụ 
Học vần 
 Bài 14: 
 dê 
 d 
 d ê 
 dê 
 d 
 d ê 
 đ 
 đ ò 
Học vần 
 Bài 14: 
 dê 
 d 
 d ê 
 đò 
 đ 
 đ ò 
Học vần 
 Bài 14: 
 d 
 ,đ 
Thư gión 
da de do 
đa đe đo 
d 
d 
d 
đ 
đ 
đ 
 đi bộ 
da dê 
Bài 14: 
 dê 
 d 
 d ê 
 đò 
 đ 
 đ ò 
 d 
 ,đ 
 da de do 
 đa đe đo 
da dê đi bộ 
Tiết 2 
Bài 14: 
 dê 
 d 
 d ê 
 đò 
 đ 
 đ ò 
 d 
 ,đ 
 da de do 
 đa đe đo 
da dê đi bộ 
d ỡ na đi đò, bé và mẹ đi bộ 
 dì na đi đò, mẹ và bé đi bộ 
Bài 14: 
 dê 
 d 
 d ê 
 đò 
 đ 
 đ ò 
 d 
 ,đ 
 da de do 
 đa đe đo 
da dê đi bộ 
dì na đi đò, bé và mẹ đi bộ 
Thư gión 
Học vần 
 Bài 14: 
 d, đ 
dế, cá cờ, bi ve, lá đa 
Trò chơi 
Ai nhanh nhất ? 
Ai nhanh nhất ? 
đen 
đỏ 
dơi 
đĩa bay 
cây dừa 
trái đất 
đại bàng 
đe 

File đính kèm:

  • bai_giang_hoc_van_lop_1_bai_14_d_d_la_thu_trang.ppt