223 Bài giảng Học vần Lớp 1 – Bài 8: l h – Lã Thu Trang mới nhất

Bài giảng Học vần lớp 1 – Bài 8: Liên thời – Lã Thu Trang

lễ kỷ niệm

hehe hehe

Về đi, hè đến rồi

lễ kỷ niệm

hehe hehe

Về đi, hè đến rồi

lễ kỷ niệm

hehe hehe

Về đi, hè đến rồi

17 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 5 tháng 11 năm 2021 | lượt xem: 107 | Số lượt tải xuống: 0Tải xuống ▼

Bạn đang xem nội dung Bài giảng Học vần lớp 1 – Bài 8: Liên thời – Lã Thu Trangclick nút DOWNLOAD để tải tài liệu về máy tính
Học vần 
Gv: LÃ tHU tRANG 
Trường Tiểu học Bát Tràng 
TiÕt 1 
bª bÒ bÕ 
ve 	 vÌ 	 vÏ 
ÔN BÀI CŨ 
 lª 
 l 
l ª 
Bµi 8: l - h 
Bµi 8: l - h 
 h 
h Ì 
 lª 
 l 
l ª 
 lª 
 l 
l ª 
Bµi 8: l - h 
 h 
h Ì 
 hÌ 
Thư giãn 
lª lÒ lÔ 
l 
l 
l 
he hÌ hÑ 
h 
h 
h 
 lª 
 l 
l ª 
Bµi 8: l - h 
 h 
h Ì 
 hÌ 
lª	 lÒ	lÔ 
he hÌ hÑ 
TiÕt 2 
 lª 
 l 
l ª 
Bµi 8: l - h 
 h 
h Ì 
 hÌ 
lª	 lÒ	lÔ 
he hÌ hÑ 
ve ve ve, hÌ vÒ 
h 
Bµi 8: l - h 
Thư giãn 
le le 

File đính kèm:

  • bai_giang_hoc_van_lop_1_bai_8_l_h_la_thu_trang.ppt