223 Bài giảng môn Tập đọc Lớp 5 – Tuần 9 – Bài: Cái gì quý nhất ? mới nhất

Hùng nói: Theo tôi, gạo là quý nhất. Bạn đã thấy ai không thể sống thiếu thức ăn chưa?

Quý và Nam cho rằng điều này là hợp lý. Tuy nhiên, mới đi được mười bước, Quý đã vội hét lên: “Bạn Hùng nhầm rồi. Quý nhất phải là vàng. Người ta chẳng thường nói cái gì quý như vàng sao? Có vàng thì có tiền, có tiền thì mua được gạo”.

Nam liền nói tiếp: “Thời gian là thứ quý giá nhất. Thầy cô thường nói thời gian quý hơn vàng. Chỉ là thời gian để làm ra gạo, vàng và bạc!”

19 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 11/5/2021 | lượt xem: 161 | Số lượt tải xuống: 0Tải xuống ▼

Bạn đang xem nội dung Bài Giảng Tập Đọc Lớp 5 – Tuần 9 – Bài: Cái Gì Quý Nhất?click nút DOWNLOAD để tải tài liệu về máy tính
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 
Tập đọc – Lớp 5 
Cái gì quý nhất ? 
- Đọc thuộc lòng một khổ thơ mà em thích nhất trong bài thơ “Trước cổng trời” và cho biết Vì sao em thích? 
KIỂM TRA BÀI CŨ. 
Người lao động 
Lúa gạo 
Vàng bạc 
Thì giờ 
Luyện đọc: 
* Đọc đúng: 
* Ngắt câu: 
* Giải nghĩa từ: 
- tranh luận, sôi nổi, lấy lại , 
- Theo tớ,/ quý nhất là lúa gạo.// Các cậu có thấy ai/ không ăn mà sống được không?// 
- Tranh luận: 
- Phân giải: 
- Có lí: hợp lẽ phải. 
- Vô vị: không có ý nghĩa, không thú vị, gây cảm giác nhàm chán. 
Lúa gạo 
Thì giờ 
Vàng bạc 
Người lao động 
ĐỌC NHÓM 
THI ĐỌC 
Tìm hiểu bài: 
1. Theo Hùng, Quý, Nam cái gì quý nhất trên đời? 
* Hùng cho rằng lúa gạo là quý nhất. 
* Nam cho rằng thì giờ quý nhất. 
* Quý cho rằng vàng bạc quý nhất. 
2. Mỗi bạn đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình? 
- Hùng cho rằng lúa gạo là quý nhất vì con người không thể sống mà không ăn được. 
- Quý cho rằng vàng bạc là quý nhất vì mọi người thường nói quý như vàng, có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo. 
- Nam cho rằng thì giờ là quý nhất vì người ta thường nói thì giờ quý hơn vàng, có thì giờ mới làm ra được lúa, gạo vàng bạc. 
3. Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất? 
- Vì không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị. 
4. Chọn tên khác cho bài văn và nêu lí do vì sao em chọn tên gọi đó. 
 : vì đây là cuộc tranh luận của 3 bạn về vấn đề nhiều học sinh tranh cãi. 
 : vì đây là kết luận có sức thuyết phục nhất của cuộc tranh luận. 
 : vì bài văn đưa ra một lí lẽ nhưng cuối cùng lí lẽ đúng nhất là: Người lao động là quý nhất. 
C. Người lao động là quý nhất 
A. Cuộc tranh luận thú vị 
B. Ai có lí 
Người lao động là quý nhất 
LUYỆN ĐỌC 
DIỄN CẢM. 
THI ĐỌC. 
 Hùng nói: Theo tớ quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không? 
 Quý và Nam cho là có lí. Nhưng đi được mươi bước, Quý vội reo lên: “Bạn Hùng nói không đúng. Quý nhất phải là vàng. Mọi người chẳng thường nói quý như vàng là gì? Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo.” 
 Nam vội tiếp ngay: “Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc !” 
LUYỆN ĐỌC 
DIỄN CẢM. 
THI ĐỌC. 
* Nội dung: Bài văn giúp ta hiểu vấn đề tranh luận và ý được khẳng định qua tranh luận: Người lao động là quý nhất. 
* Bài văn nói lên điều gì? 
4 
Trò chơi 
Bạn hãy chọn cánh hoa mà bạn thích nhất và thực hiện yêu cầu đi kèm. 
1 
3 
2 
Em chọn cánh hoa nào? 
Câu chuyện em vừa học có mấy nhân vật? 
Đó là những nhân vật nào? 
Câu chuyện em vừa học có 4 nhân vật 
Đó là Hùng, Quý, Nam và thầy giáo. 
 Qua bài học, bản thân em học tập được điều gì? 
Em cần biết quý thời gian, chăm chỉ 
học tập, yêu lao động 
 A Vàng 
 B Thì giờ 
 C Lúa gạo 
 D Người lao động 
Theo em, cái gì quý nhất trên đời? 
Em cho biết tiết Tập đọc hôm nay 
 học bài gì? 
Cái gì quý nhất ? 
 * Nội dung: Bài văn giúp ta hiểu vấn đề tranh luận và ý đúng được khẳng định qua tranh luận: Người lao động là quý nhất. 
CHÀO CÁC EM ! 

File đính kèm:

  • bai_giang_mon_tap_doc_lop_5_tuan_9_bai_cai_gi_quy_nhat.ppt