223 Bài giảng môn Tập đọc Lớp 5 – Tuần 9 – Bài: Đất Cà Mau mới nhất

Đọc bài viết:

Đọc và trả lời câu hỏi:

Người dân Cà Mau như thế nào?

Người Cà Mau thông minh, năng nổ, có tinh thần hào hiệp, thích kể và nghe chuyện lạ về sức mạnh và trí tuệ của con người.

35 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 11/5/2021 | lượt xem: 112 | Số lượt tải xuống: 0Tải xuống ▼

Một bản xem trước được hiển thị 20 trang tài liệu Bài giảng Tập đọc lớp 5 – Tuần 9 – Bài: Quê Cà Maunhấn nút DOWNLOAD để xem toàn bộ tài liệu
LỚP 5 
PHÂN MÔN: TẬP ĐỌC 
Bài: Đất Cà Mau 
Kiểm tra bài cũ 
Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2015 
Tập đọc: 
 Đọc đoạn 3 và TLCH 
Theo em, vì sao người 
lao động là quý nhất? 
Theo Hùng, Quý, Nam, 
 cái quý nhất trên đời là gì? 
1 
2 
 Vì không có người lao động thì không có lúa gạo, 
 vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị . 
 Hùng cho rằng lúa gạo là quý nhất vì con người không thể sống được mà không ăn . 
 Quý cho rằng vàng bạc là quý nhất vì mọi người thường nói quý như vàng, có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo . 
 Nam cho rằng thì giờ là quý nhất vì người ta thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc, có thì giờ mới làm ra được lúa gạo , vàng bạc . 
Cà Mau 
Đất Cà Mau 
 Theo Mai Văn Tạo 
Bài văn chia mấy đoạn ? 
Đoạn 1 : Cà Mau là đất...... nổi cơn dông . 
Đoạn 2 : Cà Mau đất xốp ........ thân cây đước . 
Đoạn 3 : Sống trên cái đất ......... của Tổ quốc 
89 
Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2015 
Tập đọc: 
Đất Cà Mau 
Luyện đọc : 
Từ ngữ : 
 Theo Mai Văn Tạo 
phập phều, 
quây quần, 
 san sát 
Câu dài: 
, thẳng đuột . 
Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. 
phũ, 
 mưa dông, 
Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2015 
Tập đọc: 
Dông là hiện tượng thời tiết kèm theo sấm chớp xảy ra, có khi có sét đánh. 
Đất Cà Mau 
Luyện đọc : 
Từ ngữ : 
 Theo Mai Văn Tạo 
 Thứ tư , ngày 14 tháng 10 năm 2015 
 Tập đọc 
phập phều, 
quây quần, 
 san sát 
Câu dài: 
, thẳng đuột . 
phũ, 
mưa dông, 
Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. 
hằng hà sa số. 
Luyện đọc theo cặp 
Mai Văn Tạo 
Luyện đọc: 
Tìm hiểu bài : 
Mưa ở Cà Mau có gì khác thường? 
Đoạn 1: 
: Đọc thầm và trả lời câu hỏi: 
Mưa ở Cà Mau là mưa dông rất đột ngột, dữ dội nhưng chóng tạnh 
Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2015 
Tập đọc: 
Đất Cà Mau 
Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2015 
Tập đọc: 
Mai Văn Tạo 
Tìm hiểu bài : 
Em hãy đặt tên cho đoạn này? 
Đoạn 1: 
Em hình dung cơn mưa “hối hả” là mưa như thế nào? 
Là cơn mưa rất nhanh, ào đến như con người hối hả làm một việc gì đó khi sợ bị muộn giờ. 
Đất Cà Mau 
Mưa Cà Mau 
Đất Cà Mau 
Luyện đọc : 
Từ ngữ : 
 Theo Mai Văn Tạo 
phập phều, 
quây quần, 
 san sát 
Câu dài: 
, thẳng đuột . 
phũ, 
mưa dông, 
Tìm hiểu bài : 
1. Đặc điểm của mưa Cà Mau 
Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. 
hằng hà sa số. 
Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2015 
Tập đọc: 
Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2015 
Tập đọc: 
Mai Văn Tạo 
Tìm hiểu bài : 
Đọc thầm và trả lời câu hỏi: 
Đoạn 2: 
Đất ở Cà Mau như thế nào? 
Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao? 
Cây cối mọc thành chòm, thành rặng, rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt. Cây bình bát, cây bần quây quần thành chòm, thành rặng. Đước mọc san sát. 
Cà Mau đất xốp. Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. 
Đất Cà Mau 
CÂY BẦN 
TRÁI BẦN 
CÂY BÌNH BÁT 
CÂY BẦN 
CÂY ĐƯỚC 
Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2015 
Tập đọc: 
Đất Cà Mau 
Mai Văn Tạo 
Tìm hiểu bài : 
Người Cà Mau dựng nhà cửa như thế nào? 
Nhà cửa dựng dọc những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì, từ nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước. 
Em hãy đặt tên cho đoạn 2 
Đất, cây cối và nhà cửa ở Cà Mau. 
Đất Cà Mau 
Luyện đọc : 
Từ ngữ : 
 Theo Mai Văn Tạo 
phập phều, 
quây quần, 
 san sát 
Câu dài: 
, thẳng đuột . 
phũ, 
mưa dông, 
Tìm hiểu bài : 
1. Đặc điểm của mưa Cà Mau 
Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. 
hằng hà sa số. 
2. Đất, cây cối và nhà cửa ở Cà Mau 
Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2015 
Tập đọc: 
Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2015 
Tập đọc: 
Mai Văn Tạo 
Tìm hiểu bài : 
Đoạn 3: 
Đọc và trả lời câu hỏi: 
Người dân Cà Mau có tính cách như thế nào? 
Người dân Cà Mau thông minh, giàu nghị lực, có tinh thần thượng võ, thích kể và thích nghe những chuyện kì lạ về sức mạnh và trí thông minh của con người. 
Đất Cà Mau 
Thảo luận nhóm bàn: 
(1 phút) 
Em hiểu cụm từ: dưới sông “sấu cản mũi thuyền”, trên cạn “hổ rình xem hát” nghĩa là thế nào? 
“ Sấu cản mũi thuyền”, cá sấu rất nhiều ở sông, “hổ rình xem hát” trên cạn, hổ lúc nào cũng rình rập. Nói như vậy để thấy được thiên nhiên ở đây rất khắc nghiệt. 
Em hãy đặt tên cho đoạn 3. 
Tính cách người Cà Mau. 
Đất Cà Mau 
Luyện đọc : 
Từ ngữ : 
 Theo Mai Văn Tạo 
phập phều, 
quây quần, 
 san sát 
Câu dài: 
, thẳng đuột . 
phũ, 
mưa dông, 
Tìm hiểu bài : 
1. Đặc điểm của mưa Cà Mau 
Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. 
hằng hà sa số. 
2. Đất, cây cối và nhà cửa ở Cà Mau 
3. Tính cách người Cà Mau 
Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2015 
Tập đọc: 
Qua bài văn em cảm nhận được điều gì về thiên nhiên và con người Cà Mau ? 
Đất Cà Mau 
Luyện đọc : 
Từ ngữ : 
 Theo Mai Văn Tạo 
phập phều, 
quây quần, 
 san sát 
Câu dài: 
, thẳng đuột . 
phũ, 
mưa dông, 
Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. 
hằng hà sa số. 
*N éi dung: Söï khaéc nghieät cuûa thieân nhieân Caø Mau goùp phaàn hun ñuùc neân tính caùch kieân cöôøng cuûa con ngöôøi Caø Mau. 
Tìm hiểu bài : 
Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2015 
Tập đọc: 
 Sống trên cái đất mà ngày xưa, dưới sông “sấu cản mũi thuyền ” trên cạn “hổ rình xem hát” này , con người phải thông minh và giàu nghị lực. Họ thích kể, thích nghe những huyền thoại về người vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây . Tinh thần thượng võ của cha ông được nung đúc và lưu truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận cùng này của Tổ quốc . 
Luyện đọc diễn cảm 
 Sống trên cái đất mà ngày xưa, dưới sông “sấu cản mũi thuyền ” trên cạn “hổ rình xem hát” này , con người phải thông minh và giàu nghị lực. Họ thích kể, thích nghe những huyền thoại về người vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây . Tinh thần thượng võ của cha ông được nung đúc và lưu truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận cùng này của Tổ quốc . 
Thi đọc diễn cảm 
Đất Cà Mau 
Luyện đọc : 
Từ ngữ : 
 Theo Mai Văn Tạo 
phập phều, 
quây quần, 
 san sát 
Câu dài: 
, thẳng đuột . 
phũ, 
mưa dông, 
Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. 
hằng hà sa số. 
*N éi dung: Söï khaéc nghieät cuûa thieân nhieân Caø Mau goùp phaàn hun ñuùc neân tính caùch kieân cöôøng cuûa con ngöôøi Caø Mau. 
Tìm hiểu bài : 
Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2015 
Tập đọc: 
Tháng 6/2009 Mũi Cà Mau được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, đồng thời nơi này cũng được công nhận là Khu du lịch Quốc gia. 
VỌNG HẢI ĐÀI 
HÒN ĐÁ BẠC 
RỪNG U MINH 
ĐẢO HÒN KHOAI 
 - Về nhà đọc bài và xem lại các câu hỏi . 
 - Chuẩn bị bài : Ôn tập giữa học kì I . 
Dặn 
dò 
Chúc thầy cô và các em mạnh khỏe 

File đính kèm:

  • bai_giang_mon_tap_doc_lop_5_tuan_9_bai_dat_ca_mau.ppt