223 Bài giảng Tập đọc Lớp 5 – Tuần 8 – Bài: Kì diệu rừng xanh mới nhất

Tác giả miêu tả những gì trong rừng?

một. Nấm hoang dã, động vật hoang dã.

b. Nấm rừng, muông thú, cây rừng, nắng rừng, màu sắc, âm thanh của rừng.

c. Mặt trời trong rừng, màu sắc và âm thanh của rừng

32 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 11/5/2021 | lượt xem: 91 | Số lượt tải xuống: 0Tải xuống ▼

Một bản xem trước được hiển thị 20 trang tài liệu Bài giảng Tập đọc lớp 5 – Tuần 8 – Bài: Sự kì diệu của rừng xanhnhấn nút TẢI XUỐNG để xem toàn bộ tài liệu
Kì diệu rừng xanh 
 Đọc thuộc lòng bài: 
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà 
- Những câu thơ nào trong bài sử dụng phép nhân hóa? 
Kiểm tra bài cũ: 
Luyện đọc 
Những con chồn sóc với chùm lông đuôi to đẹp vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo. 
Tìm hiểu bài: 
 Tác giả miêu tả sự vật nào trong rừng? 
a. Nấm rừng, thú rừng. 
b. Nấm rừng, thú rừng, cây rừng, nắng trong rừng, màu sắc âm thanh của rừng. 
c. Nắng trong rừng, màu sắc âm thanh của rừng 
 Những cây nấm rừng đã khiến tác giả có những liên tưởng thú vị gì? 
 Như một thành phố nấm; Mỗi chiếc nấm là một lâu đài kiến trúc tân kì; tác giả có cảm giác mình là một người khổng lồ đi lạc vào kinh đô của vương quốc những người tí hon với những đền đài, miếu mạo, cung điện lúp xúp dưới chân. 
Thành phố nấm lúp xúp 
Tòa lâu đài kiến trúc tân kì 
 Nhờ những liên tưởng ấy mà cảnh vật đẹp thêm như thế nào? 
 Những liên tưởng ấy làm cho cảnh vật trong rừng thêm đẹp, sinh động trở nên lãng mạn, thần bí như trong truyện cổ tích. 
Qua đoạn văn tác giả cho ta thấy điều gì? 
Tác giả cho ta thấy vẻ đẹp kì thú của rừng. 
 Những muôn thú trong rừng được miêu tả như thế nào? 
 Những con vượn bạc má ôm con gọn ghẽ chuyền nhanh như tia chớp, những con chồn sóc với chùm lông đuôi to đẹp vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo, những con mang vàng đang ăn cỏ non, những chiếc chân vàng giẫm trên thảm lá vàng. 
Con vượn bạc má 
Con chồn sóc 
Con mang vàng 
 Sự có mặt của chúng mang lại vẻ đẹp gì cho cảnh rừng? 
 Sự xuất hiện thoắt ẩn, thoắt hiện của muông thú làm cho cảnh rừng trở nên sống động, đầy bất ngờ và kì thú. 
Tác giả miêu tả rừng khộp như thế nào? 
 Tác giả miêu tả rừng như một giang sơn vàng rợi. 
Rừng Khộp 
 là màu vàng ngời sáng, rực rỡ, đều khắp và rất đẹp mắt. 
Luyện đọc: 
Tìm hiểu bài: 
- vàng rợi: 
l 
 Hãy nói cảm nghĩ của em khi đọc bài văn trên? 
 Bài văn giúp em thấy yêu mến hơn những cánh rừng và mong muốn tất cả mọi người hãy bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của rừng. 
Tình cảm của tác giả như thế nào? 
 Tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của rừng. 
 Qua bài tập đọc chúng ta vừa tìm hiểu, bài văn ca ngợi cảnh đẹp gì? 
 Nội dung : Bài văn cho ta cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng, tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp của rừng. 
 Loanh quanh trong rõng, chóng t«i ®i vµo mét lèi ®Çy nÊm d¹i, mét thµnh phè nÊm lóp xóp 
dư­íi bãng c©y th­ưa . Nh÷ng chiÕc nÊm to b»ng c¸i Êm tÝch, mµu sÆc sì rùc lªn. Mçi chiÕc nÊm lµ mét l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×. T«i cã c¶m gi¸c m×nh lµ mét ng­ưêi khæng lå ®i l¹c vµo kinh ®« cña v­ư¬ng quèc nh÷ng ng­ưêi tÝ hon. §Òn ®µi, miÕu m¹o, cung ®iÖn cña hä lóp xóp d­ưíi ch©n. 
Luyên đọc đúng đoạn văn: 
Luyện đọc : 
Tìm hiểu bài : 
Nội dung : 
 Bài văn cho ta thấy tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp kì thú của rừng. 
- vàng rợi: là màu vàng ngời sáng, rực rỡ, đều khắp và rất đẹp mắt. 
 RỪNG U MINH – CÀ MAU 
Rừng trúc Yên Tử 
Rừng Cúc Phương 
Hãy chung tay bảo vệ rừng 

File đính kèm:

  • bai_giang_tap_doc_lop_5_tuan_8_bai_ki_dieu_rung_xanh.ppt