223 Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 – Phân môn: Học vần – Bài 100: uân uyên mới nhất

Bài giảng Tiếng Việt lớp 1 – Chủ đề: Học vần – Bài 100: Uyên ương

Con én bận rộn đang đi về đâu?

Hãy trở lại hôm nay và mở lễ hội

Nổi như một hướng dẫn

Tất cả mùa xuân đến với nhau.

28 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 11/5/2021 | lượt xem: 70 | Số lượt tải xuống: 0Tải xuống ▼

Một bản xem trước được hiển thị 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng Việt lớp 1 – Chủ đề: Học vần – Bài 100: Uyên ươngnhấn nút DOWNLOAD để xem toàn bộ tài liệu
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 
Ph©n m«n: häc vÇn 
Líp 1 
 Bài 100: uân - uyên 
Tiết 1 
u ơ 
huơ 
đêm khuya 
uya 
khuya 
t huở xưa 
Nơi ấy ngôi sao 
Soi vào trong giấc ngủ 
Ngọn đèn bóng mẹ 
Sáng một vầng trên sân. 
khuya 
khuya 
u 
â 
x 
uân 
n 
uân 
x 
uân 
m ùa xuân 
uân 
u 
yê 
x 
uân 
mùa 
xuân 
ch 
u yền 
c huyền 
bóng 
n 
uân 
u 
yê 
x 
uân 
mùa 
xuân 
ch 
u yền 
c huyền 
bóng 
n 
Nghỉ giữa giờ 
uân 
u 
yê 
x 
uân 
mùa 
xuân 
ch 
u yền 
c huyền 
bóng 
n 
h uân chương 
t uần lễ 
h uân chương 
t uần lễ 
c him khuyên 
k ể chuyện 
uân 
x uân 
m ùa xuân 
uyên 
ch uyền 
b óng chuyền 
h uân chương 
t uần lễ 
c him khuyên 
k ể chuyện 
uân uyên mùa xuân bóng chuyền 
Tiết 2 
uân 
x uân 
m ùa xuân 
uyên 
ch uyền 
b óng chuyền 
h uân chương 
t uần lễ 
c him khuyên 
k ể chuyện 
uân uyên mùa xuân bóng chuyền 
Chim én bận đi đâu 
Hôm nay về mở hội 
Lượn bay như dẫn lối 
Rủ mùa xuân cùng về. 
Chim én bận đi đâu 
Hôm nay về mở hội 
Lượn bay như dẫn lối 
Rủ mùa xuân cùng về. 
Nghỉ giữa giờ 
Em thích đọc truyện 
Chim én bận đi đâu 
Hôm nay về mở hội 
Lượn bay như dẫn lối 
Rủ mùa xuân cùng về. 
Em thích đọc truyện 

File đính kèm:

  • bai_giang_tieng_viet_lop_1_phan_mon_hoc_van_bai_100_uan_uyen.ppt