223 Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 – Phân môn: Học vần – Bài 101: uât uyêt mới nhất

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 – Chủ đề: Học vần – Bài 101: uât uyêt

Những đêm trăng khuyết

Nó trông giống như một con tàu nổi

tôi đang ngắm trăng

Giống như chúng ta muốn đi chơi cùng nhau.

29 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 11/5/2021 | lượt xem: 89 | Số lượt tải xuống: 0Tải xuống ▼

Một bản xem trước được hiển thị 20 trang tài liệu Giáo án Tiếng Việt lớp 1 – Chủ đề: Học vần – Bài 101: uât uyêtnhấn nút DOWNLOAD để xem toàn bộ tài liệu
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 
Ph©n m«n: häc vÇn 
Líp 1 
 Bài 101: uât - uyêt 
Tiết 1 
uân 
xuân 
k ể chuyện 
uyên 
c huyền 
t uần lễ 
Chim én bận đi đâu 
Hôm nay về mở hộiLượn bay như dẫn lối 
Rủ mùa cùng về. 
xuân 
u 
â 
x 
u ất 
t 
uât 
x 
u ất 
s ản xuất 
uât 
u 
yê 
x 
u ất 
s ản 
x uất 
d 
u yệt 
binh 
d uyệt 
t 
uât 
u 
yê 
x 
u ất 
s ản 
x uất 
d 
u yệt 
binh 
d uyệt 
t 
Nghỉ giữa giờ 
uât 
u 
yê 
x 
u ất 
s ản 
x uất 
d 
u yệt 
binh 
d uyệt 
t 
luật giao thông 
nghệ thuật 
luật giao thông 
nghệ thuật 
băng tuyết 
tuyệt đẹp 
uât 
x uất 
sản xuất 
uyêt 
d uyệt 
duyệt binh 
luật giao thông 
nghệ thuật 
băng tuyết 
tuyệt đẹp 
uât uyêt sản xuất duyệt binh 
Tiết 2 
uât 
x uất 
sản xuất 
uyêt 
d uyệt 
duyệt binh 
luật giao thông 
nghệ thuật 
băng tuyết 
tuyệt đẹp 
uât uyêt sản xuất duyệt binh 
Những đêm nào trăng khuyết 
Trông giống con thuyền trôi 
Em đi trăng theo bước 
Như muốn cùng đi chơi. 
Những đêm nào trăng khuyết 
Trông giống con thuyền trôi 
Em đi trăng theo bước 
Như muốn cùng đi chơi. 
Nghỉ giữa giờ 
Đất nước ta tuyệt đẹp 
1 
2 
3 
Những đêm nào trăng khuyết 
Trông giống con thuyền trôi 
Em đi trăng theo bước 
Như muốn cùng đi chơi. 
Đất nước ta tuyệt đẹp 

File đính kèm:

  • bai_giang_tieng_viet_lop_1_phan_mon_hoc_van_bai_101_uat_uyet.ppt