223 Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 – Phân môn: Học vần – Bài 102: uynh uych mới nhất

Tôi yêu cha mẹ của tôi

Thứ năm tuần trước lớp tôi đã tổ chức một dự án trồng cây. Bố mẹ sẽ mang cây con từ vườn ươm về.

26 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 11/5/2021 | lượt xem: 93 | Số lượt tải xuống: 0Tải xuống ▼

Một bản xem trước được hiển thị 20 trang tài liệu Giáo án Tiếng Việt lớp 1 – Chủ đề: Học vần – Bài 102: Uynh Uychnhấn nút TẢI XUỐNG để xem toàn bộ tài liệu
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 
Ph©n m«n: häc vÇn 
Líp 1 
 Bài 102: uynh - uych 
Tiết 1 
uât 
x uất 
b ăng tuyết 
uyêt 
d uyệt 
n ghệ thuật 
Những đêm nào trăng 
Trông giống con thuyền trôiEm đi, trăng theo bước 
Như muốn cùng đi chơi. 
k huyết 
u 
y 
h 
uynh 
nh 
uynh 
h 
uynh 
p hụ huynh 
uynh 
u 
y 
h 
uynh 
phụ 
huynh 
h 
u ỵch 
h uỵch 
ngã 
ch 
uynh 
u 
y 
h 
uynh 
phụ 
huynh 
h 
u ỵch 
h uỵch 
ngã 
ch 
Nghỉ giữa giờ 
uynh 
u 
y 
h 
uynh 
phụ 
huynh 
h 
u ỵch 
h uỵch 
ngã 
ch 
l uýnh quýnh 
huỳnh tay 
luýnh quýnh 
k huỳnh tay 
h uỳnh huỵch 
u ỳnh uỵch 
uynh 
h uynh 
p hụ huynh 
uych 
h uỵch 
n gã huỵch 
l uýnh quýnh 
k huỳnh tay 
h uỳnh huỵch 
u ỳnh uỵch 
uynh uych phụ huynh ngã huỵch 
Tiết 2 
uynh 
h uynh 
p hụ huynh 
uych 
h uỵch 
n gã huỵch 
l uýnh quýnh 
k huỳnh tay 
h uỳnh huỵch 
u ỳnh uỵch 
uynh uych phụ huynh ngã huỵch 
 Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao động trồng cây. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về. 
 Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao động trồng cây. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về. 
Nghỉ giữa giờ 
Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang 
1 
2 
3 
 Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao động trồng cây. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về. 
Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang 

File đính kèm:

  • bai_giang_tieng_viet_lop_1_phan_mon_hoc_van_bai_102_uynh_uyc.ppt