223 Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 – Phân môn: Học vần – Bài 98: uê uy mới nhất

Bài giảng Tiếng Việt lớp 1 – Chủ đề: Học vần ươm – Bài 98: uê uy

Đó là cỏ xanh

Dâu tây tươi tốt trên bãi biển

Một cây cam vàng đơm hoa kết trái

Hoa nở khắp nơi.

31 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 11/5/2021 | Lượt xem: 100 | Số lượt tải xuống: 0Tải xuống ▼

Một bản xem trước được hiển thị 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng Việt lớp 1 – Chủ đề: Học vần ươm – Bài 98: uê uynhấn nút DOWNLOAD để xem toàn bộ tài liệu
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 
Ph©n m«n: häc vÇn 
Líp 1 
 Bài 98: uê - uy 
Tiết 1 
oang 
hoang 
m ạnh khoẻ 
oanh 
k hoa học 
h oà bình 
Hoa đào ưa rét 
Lấm tấm mưa bay 
Hoa mai chỉ say 
Nắng pha chút gió 
Hoa đào thắm đỏ 
Hoa mai dát vàng. 
u 
ê 
h 
u ệ 
uê 
h 
u ệ 
b ông huệ 
uê 
u 
y 
h 
u ệ 
bông 
h uệ 
h 
uy 
h iệu 
huy 
uê 
u 
y 
h 
u ệ 
bông 
h uệ 
h 
uy 
h iệu 
huy 
Nghỉ giữa giờ 
uê 
u 
y 
h 
u ệ 
bông 
h uệ 
h 
uy 
h iệu 
huy 
c ây vạn tuế 
x um xuê 
c ây vạn tuế 
x um xuê 
t àu thủy 
k huy áo 
c ây vạn tuế 
x um xuê 
t àu thủy 
k huy áo 
uê 
h uệ 
b ông huệ 
uy 
h uy 
h uy hiệu 
c ây vạn tuế 
x um xuê 
t àu thủy 
k huy áo 
uê uy bông huệ huy hiệu 
Tiết 2 
uê 
h uệ 
b ông huệ 
uy 
h uy 
h uy hiệu 
c ây vạn tuế 
x um xuê 
t àu thủy 
k huy áo 
uê uy bông huệ huy hiệu 
Cỏ mọc xanh chân đê 
Dâu xum xuê nương bãi 
Cây cam vàng thêm trái 
Hoa khoe sắc nơi nơi. 
Cỏ mọc xanh chân đê 
Dâu xum xuê nương bãi 
Cây cam vàng thêm trái 
Hoa khoe sắc nơi nơi. 
Nghỉ giữa giờ 
Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay . 
1 
2 
3 
4 
Cỏ mọc xanh chân đê 
Dâu xum xuê nương bãi 
Cây cam vàng thêm trái 
Hoa khoe sắc nơi nơi. 
Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay . 

File đính kèm:

  • bai_giang_tieng_viet_lop_1_phan_mon_hoc_van_bai_98_ue_uy.ppt