223 Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 – Phân môn: Học vần – Bài 99: ươ uya mới nhất

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 – Chủ đề: Học vần – Bài 99: uu uya

Nơi những vì sao đến muộn

Ngủ

Ánh đèn khuya bóng mẹ

Xin chào trên sân chơi.

30 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 11/5/2021 | lượt xem: 82 | Số lượt tải xuống: 0Tải xuống ▼

Một bản xem trước được hiển thị 20 trang tài liệu Giáo án Tiếng Việt lớp 1 – Chủ đề: Học vần – Bài 99: uu uyanhấn nút DOWNLOAD để xem toàn bộ tài liệu
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 
Ph©n m«n: häc vÇn 
Líp 1 
 Bài 99: ươ - uya 
Tiết 1 
uê 
h uệ 
t àu thủy 
uy 
huy 
x um xuê 
Cỏ mọc xanh chân đê 
Dâu xum nương bãi 
Cây cam vàng thêm trái 
Hoa khoe sắc nơi nơi. 
xuê 
u 
ơ 
h 
u ơ 
uơ 
h 
u ơ 
h uơ vòi 
u ơ 
u 
y 
h 
u ơ 
huơ 
vòi 
kh 
uya 
khuya 
đêm 
a 
u ơ 
u 
y 
h 
u ơ 
huơ 
vòi 
kh 
uya 
khuya 
đêm 
a 
Nghỉ giữa giờ 
uơ 
u 
y 
h 
uơ 
huơ 
vòi 
kh 
uya 
khuya 
đêm 
a 
t huở xưa 
h uơ tay 
t huở xưa 
h uơ tay 
g iấy pơ - luya 
p héc - mơ - tuya 
t huở xưa 
h uơ tay 
g iấy pơ - luya 
p héc - mơ - tuya 
u ơ 
h uơ 
h uơ vòi 
uya 
kh uya 
đêm khuya 
t huở xưa 
h u ơ tay 
g iấy pơ - luya 
p héc - mơ - tuya 
uơ uya huơ vòi đêm khuya 
Tiết 2 
u ơ 
h uơ 
h uơ vòi 
uya 
kh uya 
đêm khuya 
t huở xưa 
h u ơ tay 
g iấy pơ - luya 
p héc - mơ - tuya 
uơ uya huơ vòi đêm khuya 
Nơi ấy ngôi sao khuya 
Soi vào trong giấc ngủ 
Ngọn đèn khuya bóng mẹ 
Sáng một vầng trên sân. 
Nơi ấy ngôi sao khuya 
Soi vào trong giấc ngủ 
Ngọn đèn khuya bóng mẹ 
Sáng một vầng trên sân. 
Nghỉ giữa giờ 
Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya 
1 
2 
3 
Nơi ấy ngôi sao khuya 
Soi vào trong giấc ngủ 
Ngọn đèn khuya bóng mẹ 
Sáng một vầng trên sân. 
Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya 

File đính kèm:

  • bai_giang_tieng_viet_lop_1_phan_mon_hoc_van_bai_99_uo_uya.ppt