23 Khí hậu châu Á (Địa Lý 8) mới nhất

BÀI 2: KHÍ HẬU CHÂU Á

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

– Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo, lãnh thổ rất rộng, lại chịu ảnh hưởng của địa hình (các dãy núi và sơn nguyên cao) đã làm cho châu Á có nhiều đới khí hậu. Trong các đới khí hâu lại có nhiều kiểu khí hậu.

Phổ biến nhất vẫn là kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa.

+ Kiểu khí hậu gió mùa bao gồm gió mùa nhiệt đới (ở Nam Á và Đông Nam Á); gió mùa.

Kiểu khí hậu

Các loại gió mùa

Phân bố

Đặc điểm

Gió

mùa

Nhiệt đới

Nam Á, Đông Nam Á

Có 2 mùa rõ rệt:

–       Mùa đông: gió từ lục địa thổi ra; không khí khô, lạnh và mưa không đáng kể.

–      Mùa hè: gió từ đại dương thổi vào lục dịa, thời tiết nóng, ẩm, mưa nhiều.

Cận nhiệt

Đông Á

Ôn đới

Đông Á

Lục dịa

–     Ôn đới

–     Cận nhiệt lục địa

–    Nhiệt dới khô

Nội địa và khu vực Tây Nam Á

Mùa đông thời tiết khô và lạnh, mùa hạ thời tiết khô và nóng. Lượng mưa ít, từ 200 đến 500 mm, độ ẩm không khí thấp.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Câu 1. Kể tên các đới khí hậu châu Á từ bắc xuống nam. Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?

Trả lời:

– Từ bắc xuống nam, châu Á có các đới khí hậu sau:

+ Đới khí hậu cực và cận cực.

+ Đới khí hậu ôn đới.

+ Đới khí hậu cận nhiệt.

+ Đới khí hậu nhiệt đới.

+ Đới khí hậu Xích đạo.

– Khí hậu châu Á chia thành nhiều đới vì lãnh thổ châu Á trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo nên lượng bức xạ mặt trời phân bố không đều từ cực về Xích đạo.

Câu 2. Quan sát ba biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trang 9, SGK, cho biết:

– Các kiểu khí hậu tương ứng với từng biểu đồ.

– Nêu đặc điểm của các kiểu khí hậu đó. 

Trả lời:

– Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Yangun thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

– Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa cùa Eriát thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới khô.

– Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Ưlan Bato thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

– Đặc điểm của kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa: nhiệt độ quanh năm cao, có hai lần nhiệt độ lên cao; mưa lớn, mưa quanh năm nhưng có sự phân «lùa rất rõ rệt, mưa tập trung vào một mùa, không có thời kì khô hạn.

– Đặc điểm của kiểu khí hậu nhiệt đới khô: nhiệt độ quanh năm cao; lượng mưa rất ít, có thời kì khô hạn kéo dài.

– Đặc điểm của kiểu khí hậu ôn đới lục địa: mùa đông nhiệt độ xuống thấp, nhiều tháng dưới 0°C; mưa rất ít và mưa theo mùa.

Câu 3. Cho bảng số liệu sau:

cau20220dia20ly20820bai202

– Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Thượng Hải (Trung Quốc).

– Cho biết địa điểm này thuộc kiểu khi hậu nào? Cách nhận biết?

Trả lời:

– Vẽ biểu đồ:

bieu20do20cau20320bai202

Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Thượng Hải (Trung Quốc)