23 Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản của Châu Á mới nhất

BÀI 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

– Châu Á là một bộ phận của lục địa Á – Âu, là châu lục rộng nhất thế giới (tổng diện tích là 44,4 triệu km2 kể cả biển đảo, chi tính riêng phần đất liền là 41,5 triệu km2), kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo, tiếp giáp với hai châu lục (châu Âu và châu Phi) và ba đại dương (Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương).

– Địa hình châu Á gồm nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ và nhiều đổng bằng rộng. Các dãy núi chạy theo hai hướng chính: đông – tây hoặc gần đông – tây, bắc – nam hoặc gần bắc – nam. Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm. Trên các núi cao có băng hà bao phủ quanh năm.

– Khoáng săn rất phong phú và có trữ lượng lớn. Nhiều khoáng sân quan trọng như dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, đổng, thiếc,…

II. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Câu 1. Quan sát hình 1.1 SGK, hãy nếu các đặc điểm rề vị trí địa lí, kích thước của lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu.

Trả lời:

– Đặc điểm vị trí địa lí: Châu Á tiếp giáp với hai châu lục lớn là châu Au và châu Phi, tiếp giáp với ba đại dương là Thái Bình Dương, An Độ Dương và Bắc Băng Dương.

– Về kích thước:

+ Phần đất liền: điểm cực Bắc là 77°44′ B, diêm cực Nam là 1°16’B.

+ Châu Á là châu lục rộng nhất thế giới. Diện tích phần đất liền khoảng 41,5 triệu km2, nếu tính cả diện tích các đạo phụ thuộc thì rộng khoảng 44,4 triệu km2; chiều dài từ bắc đến nam là 8500 km, chiều rộng từ tây sang đông nơi lãnh thổ rộng nhất là 9200 km.

– Ý nghĩa của vị trí và kích thước tới khí hậu: Do lãnh thổ trài dài từ vùng cực Bắc tới Xích đạo làm cho lượng bức xạ mặt trời phân bố không đều nên châu Á có nhiều đới khí hậu. Lãnh thô rộng lớn, ảnh hường của biển và bức chắn địa hình của các dãy núi, sơn nguyên đã làm cho khí hậu châu Á có sự phân hoá.

Câu 2. Nêu các đặc điểm của địa hình châu Á. Kể tên một số dảy núi và sơn nguyên chính, mật số đồng bằng lởn của châu Á.

Trả lời:

– Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ và có nhiều đồng bằng rộng.

– Các dãy núi chạy theo hai hướng chính: dông – tây hoặc gần đông – tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam làm địa hình bị chia cắt phức tạp.

– Các núi và sơn nguyên tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm.

– Các dày núi chính: Himalaya, Côn Luân, Thiên Sơn, Antai.

– Các sơn nguyên chính: Trung Xibia, Tày Tạng, Aráp, Iran, Đêcan,…

– Các đồng bằng lớn: Turan, Lưỡng Hà, Ấn – Hằng, Tây Xibia, Hoa Bắc, Hoa Trung, …

Câu 3. Dựa vào hình 1.2 SGK, hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính trên từng đồng bằng theo mẫu sau:

STT

Các đồng bằng lớn

Các sông chính

Trả lời:

STT

Các đồng băng lớn

Các sông chính

1

  Tây Xibia   Ôbi, I-ê-nít-xây

2

  Hoa Bắc   Hoàng Hà

3

  Hoa Trung   Trường Giang

4

  Ấn – Hằng   Ân, Hằng

5

  Sông Mê Công   Mê Công

6

 Lưỡng Hà  Ti-grơ và ơ-phrát