27 Giao nhân là gì mới nhất

Trong xu thế quốc tế hoá đời sống xã hội hiện nay, cũng như là sự mở rộng giao lưu hợp tác thương mại giữa các nước, đã khiến cho giao nhận ngày càng có vai trò quan trọng. Bài viết này chúng tôi sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến giao nhận vận tải. Điều này chắc chắn sẽ rất hữu ích, nếu doanh nghiệp của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực này.

Vận chuyển hàng hóa quốc tế là một bộ phận cấu thành quan trọng của buôn bán quốc tế là một khâu không thể thiếu được trong quá trình lưu thông nhằm đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Vậy dịch vụ giao nhận là gì ?

Khái niệm dịch vụ giao nhận