27 Tập trung là gì dân chủ là gì mới nhất

Nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc quan trọng cốt lõi trong hoạt động quản lý Nhà nước.

Bạn đang xem: Tập trung là gì dân chủ là gì

Vây nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước bao gồm những nội dung nào? Để tìm hiểu thêm về nguyên tắc trên, quý bạn đọc vui lòng tham khảo bài viết dưới đây của ACC để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động này. 

*

Tập trung dân chủ trong quản lý hành chính Nhà nước 

Tập trung dân chủ có ý nghĩa to lớn trong hoạt động quản lý Nhà nước, góp phần thực thi các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước vào trong hoạt động quản lý hành chính. Có thể kể đến một vài ý nghĩa của nguyên tắc tập trung dân chủ như sau: 

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước là nguyên tắc cơ bản, có vai trò tư tưởng chỉ đạo trong toàn bộ quá trình quản lý nhà nước và quản lý xã hội. Nguyên tắc này đảm bảo quyền lực nhà nước tập trung vào tay các chủ thể quản lý để quản lý, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách một cách thống nhất, đồng thời, nguyên tắc này cũng đảm bảo mở rộng quyền của các đối tượng quản lý.Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình thực hiện pháp luật có vai trog quan trọng trong việc huy hết trí tuệ của tập thể trong hoạt động quản lý, phát huy tiềm năng của đối tượng quản lý.

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Tỉnh Môn Vật Lý Lớp 10 Năm 2019 Sở Hà Nam

Từ đó, giúp nền hành chính quốc gia đạt kết quả tốt trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính quốc gia.Giải pháp cải thiện nền hành chính dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ Trong cải cách hành chính, cần thực hiện mạnh mẽ các chỉ đạo của Đảng, Bộ Chính trị Trung ương, trên tinh thần cải cách thủ tục hành chính, đột phá theo tinh thần thể chế hành chính, giảm bớt khâu trung gian, thủ tục, cơ quan kém hiệu quả. Thủ tục hành chính công khai, minh bạch làm cho người dân nhận thức để tránh chuyên chế, độc tài, xóa bỏ văn hóa “phong bì” làm xấu hình ảnh thể chế hành chính quốc gia. Phải giảm lương của những cán bộ, công chức nhà nước kém hiệu quả. Tu dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức của cán bộ, công chức để thực thi công việc có hiệu quả.Thúc đẩy phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức để ổn định cuộc sống, làm giàu chính đáng, làm tròn trách nhiệm cao cả của nhân dân.