29 Phác đồ điều trị các bệnh ngoại khoa mới nhất

PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGOẠI KHOA – BỆNH VIỆN 115 TP.HCM

BÀI GIẢNG PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN BỆNH HOẠI TỬ VÔ MẠCH CHỎM XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG LƯNG, THẮT LƯNG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG VÀ TỦY SỐNG CỔ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ GÃY GALEAZZY CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP CÁC TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ DỊ DẠNG ĐỘNG – TĨNH MẠCH NÃO ERCP LẤY SỎI, GIUN TRONG ĐƯỜNG MẬT GÃY CÁC XƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN GÃY CỔ PHẪU THUẬT XƯƠNG CÁNH TAY GÃY MONTEGGIA GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI GÃY XƯƠNG ĐÒN Gãy xương và trật khớp vùng gối (mâm chày,lồi cầu đùi) HỘI CHỨNG DE QUARVAIN KHÂU NỐI CHI ĐỨT LÌA NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SA TRỰC TRÀNG PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG VÀ VẾT THƯƠNG TIM PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT GAI SỐNG CHẺ ĐÔI PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ GÂY TÊ TỦY SỐNG TRONG PHẪU THUẬT LẤY THAI PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ LAO CỘT SỐNG PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THOÁI HOÁ KHỚP GỐI PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỔ PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM THẮT LƯNG PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THỦNG DẠ DÀY-TÁ TRÀNG PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TIỂU MÁU PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRÀN MỦ MÀNG PHỔI PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ U DÂY THẦN KINH VIII PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ U MÀNG NÃO PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ U SAO BÀO PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG THẤU BỤNG PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ÁP XE PHỔI PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ÁP-XE NÃO PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, CHỮA BỆNH SỎI ĐƯỜNG MẬT PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LỎNG GỐI DO TRẬT KHỚP GỐI CŨ TỔN THƯƠNG NHIỀU DÂY CHẰNG GỐI PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RÒ MẬT QUA NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP VAI TÁI HỒI PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ÁP – XE GAN DO AMIP (ENTAMOEBA HISTOLYTICA) PHÁC ĐỒ, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ RÒ HẬU MÔN PHÂN LOẠI ,ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ THỦNG DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TRẬT KHỚP CHI TRÊN TRONG CHẤN THƯƠNG TRẬT KHỚP GỐI TRẬT KHỚP HÁNG VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VẾT THƯƠNG THẤU NGỰC XẠ PHẪU GAMMA KNIFE TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC U VÙNG SÀN SỌ XẠ PHẪU GAMMA KNIFE TRONG ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG – TĨNH MẠCH NÃO XỬ TRÍ TỐN THƯƠNG MẠNG THẦN KINH CÁNH TAY ĐIỀU TRỊ BỎNG NGƯỜI LỚN ĐIỀU TRỊ GÃY KHUNG CHẬU VÀ Ổ CỐI ĐẶT STENT ĐƯỜNG MẬT QUA ERCP