37 Giáo án Chính tả 2 – Tuần 9 đến 12 mới nhất

SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA

I.Mục tiêu:

 -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Sự tích cây vú sữa”

 -Làm đúng bài tập phân biẹt ng/ngh, ch/tr/, ac/at.

 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Bảng phụ viết BT3, quy tắc chính tả ng/ngh (ngh + I,e,ê).

 HS : Vở, bảng con

III. Các hoạt động dạy- học :

 1.Khởi động : (1P phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 -Hs viết lại các từ ngữ bài trước còn viết sai.

 -GV nhận xét.

 3.Bài mới:

 a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Sự tích cây vú sữa”

 b) Các hoạt động dạy học :

 

docx
15 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
06/06/2022
Lượt xem
60Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Chính tả 2 – Tuần 9 đến 12”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9CHÍNH TẢBÀI : ÔN TẬP GIỮA KỲ I@&TUẦN 10 CHÍNH TẢNGÀY LỄI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác trong bài “Ngày lễ” -Làm đúng bài tập phan biệt c/k, l/n, hỏi/ngã. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác.II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép, BT3. HS : Vở, VBT, bảng con.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)	-GV nhận xét ,chữa bài kiểm tra cho học sinh.	-GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép cả bài “Ngày lễ” b) Các hoạt động dạy học :TLHo¹t ®éng cđa thÇyHo¹t ®éng cđa trß15 ph14 phHoạt động 1 : Hướng dẫn tập chépMục tiêu : Chép chính xác bài “ Ngày lễ”- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.-Nhâïn xét.-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.-Y/C hs tìm từ khó.-Hướng dẫn viết bài vào vở.-Gv theo dõi.-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tậpMục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt c/k, l/n. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống c hay k-GV hướng dẫn.-GV nhận xét chốt lại : con cá, con kiến,Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a-GV đính bài tập.-Chấm chữa bài : lo sợ, ăn no,-Lớp theo dõi.-3 học sinh đọc lại .-Hs nêu.-Cá nhân nhận xét.-Nêu từ khó : ngày Quốc tế Phụ nữ, Quốc tế Lao động,-Đọc, phân tích từ khó-Viết bảng con.-Hs chép bài.-Hs soát lỗi.-Hs đọc yêu cầu.-Làm vào bảng con.-Hs nêu yêu cầu.-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con. -Nhắc lại quy tắc chính tả c/k.	-Nhận xét tiết học – Xem lại bàiCHÍNH TẢÔNG VÀ CHÁUI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác cả bài “Ông và cháu” -Làm đúng bài tập phân biệt c/k, l/n, hỏi ngã. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xácII. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng phụ viết qui tắc chính tả k/c (k + i,ê,e) HS : Vở, VBT, bảng conIII. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)	-Cho hs viết 2 tiếng bắt đầu bằng k/c.	-GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Ông và cháu” b) Các hoạt động dạy học :TLHo¹t ®éng cđa thÇyHo¹t ®éng cđa trß15 ph14 phHoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viếtMục tiêu : Viết chính xác cả bài “Ông và cháu”- Giáo viên đọc đoạn viết.-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.-Nhâïn xét.-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.-Y/C hs tìm từ khó.-Hướng dẫn viết bài vào vở.-Gv đọc bài.-Chấm chữa nhận xét bài. (5 – 7 bài)Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tậpMục tiêu : Tìm tiếng bắt đầu bằng c/k.Phân biệt l/, hỏi/ngã.Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.-Gọi hs nhắc lại qui tắc chính tả c/k.-GV gợi ý.-GV nhận xét chốt lại : cò, kẹo, cá, kéo,Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C-GV đính bài tập.-Chấm chữa bài, chốt ý-Lớp theo dõi.-3 học sinh đọc lại .-Hs nêu.-Cá nhân nhận xét.-Nêu từ kho ù: keo, hoan hô, khoẻ,-Đọc, phân tích từ khó-Viết bảng con.-Hs viết bài.-Hs soát lỗi.-Hs đọc yêu cầu.-Trao đổi bạn cùng bàn. Đại diện phát biểu.-Hs nêu.-2 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.-Hs đọc lại.4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .	-Nhận xét tiết học – Xem lại bàiTUẦN 11CHÍNH TẢBÀ CHÁUI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Bà cháu” -Làm đúng bài tập phân biệt g/gh, ươn/ương, x/s. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xácII. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép, BT2. HS : Vở, VBT, bảng conIII. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)	-Cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng co : kiến, con công, nước non, công lao,..	-GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Bà cháu” b) Các hoạt động dạy học :TLHo¹t ®éng cđa thÇyHo¹t ®éng cđa trß15 ph10 phHoạt động 1 : Hướng dẫn tập chépMục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “ Bà cháu”- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.-Nhâïn xét.-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.-Y/C hs tìm từ khó.-Hướng dẫn viết bài vào vở.-Gv theo dõi.-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tậpMục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt g/gh, x/s, ươn/ương. Bài tập 2: GV đính bài tập lên bảng.-GV gợi ý.-GV nhận xét ghi bảng Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C-GV gợi ý hướng dẫn.-GV nhận xét ghi bảng.Bài tập 4 : Cho hs đọc yêu cầu-Chấm chữa nhận xét bài : ăn xôi, nước sôi, vươn vai, bay lượn, số lượng,-Lớp theo dõi.-3 học sinh đọc lại .-Hs nêu.-Cá nhân nhận xét.-Nêu từ khó : chiếc quạt, móm mém.-Đọc, phân tích từ khó-Viết bảng con.-Hs chép bài.-Hs soát lỗi.-Hs đọc yêu cầu.-Hs trao đổi với bạn cúng bàn. Đại diện phát biểu.-Hs nêu yêu cầu.-Hs nêu miệng. -Hs đọc lại.-Đọc yêu cầu.-2 hs lên bảng làm, lớp làm VBT.-Hs đọc lại.4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.	-Nhận xét tiết học – Xem lại bàiCHÍNH TẢCÂY XOÀI CỦA ÔNG EMI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Cây xoài của ông em” -Làm đúng bài tập phân biêt g/gh, x/s, ươn/ương. -Rèn tính trung thực, tự giác.II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Giấy khổ to viết BT 2,3. HS : Vở, VBT, bảng conIII. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)	-Cho hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : cây xoan, vươn vải, siêng năng, 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết một đoàn trong bài “Cây xoài của ông em” b) Các hoạt động dạy học :TLHo¹t ®éng cđa thÇyHo¹t ®éng cđa trß15 ph10 phHoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viếtMục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “ Cây xoài của ông em”- Giáo viên đọc đoạn viết.-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.-Nhâïn xét.-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.-Y/C hs tìm từ khó.-Hướng dẫn viết bài vào vở.-Gv đọc bài.-Chấm chữa nhận xét bài. (5 – 7 bài)Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tậpMục tiêu : Hs phân biệt g/gh, x/s.Bài tập 2: GV đính bài tập.-GV gợi ý.-GV nhận xét chốt lại : Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a.-GV gợi ý hướng dẫn.-Chấm chữa bài : cây xanh, nhà sạch,-Lớp theo dõi.-3 học sinh đọc lại .-Hs nêu.-Cá nhân nhận xét.-Nêu từ kho oẫnì, lẫm chẫm, lúc lỉu.-Đọc, phân tích từ khó-Viết bảng con.-Hs viết bài.-Hs soát lỗi.-Hs đọc yêu cầu.-2 hs lên bảng làm, lớp làm vào bảng con.-Hs nêu.-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.-Hs đọc lại 3 câu tục ngữ vừa điền. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .	-Nhận xét tiết học – Xem lại bàiTUẦN 12CHÍNH TẢSỰ TÍCH CÂY VÚ SỮAI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Sự tích cây vú sữa” -Làm đúng bài tập phân biẹt ng/ngh, ch/tr/, ac/at. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xácII. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng phụ viết BT3, quy tắc chính tả ng/ngh (ngh + I,e,ê). HS : Vở, bảng conIII. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)	-Hs viết lại các từ ngữ bài trước còn viết sai.	-GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Sự tích cây vú sữa” b) Các hoạt động dạy học :TLHo¹t ®éng cđa thÇyHo¹t ®éng cđa trß15 ph10 phHoạt động 1 : Hướng dẫn tập chépMục tiêu : Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Sự tích cây vứ sữa”- Giáo viên đọc đoạn cần viết.-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.-Nhâïn xét.-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.-Y/C hs tìm từ khó.-Hướng dẫn viết bài vào vở.-GV đọc bài.-Gv theo dõi.-Chấm chữa nhận xét bài. (5 – 7 bài)Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tậpMục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt ng/ngh, ch/tr.Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ng hay ngh-GV gợi ý.-GV nhận xét chốt lại : người cha, con nghéBài tập 3 : GV đính bài tập.-GV gợi ý hướng dẫn.-GV nhận xét, chốt lại : con trai, cái chai,-Lớp theo dõi.-3 học sinh đọc lại .-Hs nêu.-Cá nhân nhận xét.-Nêu từ khó : xuất hiện, căng mịn, trào ra,-Đọc, phân tích từ khó-Viết bảng con.-Cả lớp bài.-Hs soát lỗi.-Hs đọc yêu cầu.-Hs nêu qui tắc chính tả.-Làm vào bảng con.-Hs nêu yêu cầu.-Hs thi làm.4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con. -Nhắc lại quy tắc chính tả ng/ngh.	-Nhận xét tiết học – Xem lại bàiCHÍNH TẢMẸI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài thơ “Mẹ” -Làm đúng bài tập phân biệt iê/yê/ya, gi/r. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xácII. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép, BT2. HS : Vở, VBT, bảng con.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)	-3 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : căng mịn, ngọt, sữa trắng,	-GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Mẹ” b) Các hoạt động dạy học :TLHo¹t ®éng cđa thÇyHo¹t ®éng cđa trß15 ph10 phHoạt động 1 : Hướng dẫn tập chépMục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài thơ “Mẹ”- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.-Nhâïn xét.-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.-Y/C hs tìm từ khó.-Hướng dẫn viết bài vào vở.-Gv theo dõi.-Chấm chữa nhận xét bài. (5 – 7 bài)Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tậpMục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt iê/yê/ya. Tìm tiếng bắt đầu bằng r,gi.Bài tập 2: GV đính bài tập.-GV gợi ý.-GV nhận xét chốt lại Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C-GV gợi ý hướng dẫn.-Nhận xét ghi bảng.-Lớp theo dõi.-3 học sinh đọc lại .-Hs nêu.-Cá nhân nhận xét.-Nêu từ khó : quạt, ngoài kia, giấc tròn,-Đọc, phân tích từ khó-Viết bảng con.-Hs chép bài.-Hs soát lỗi.-Hs đọc yêu cầu.-Làm vào vở bài tập.-Đọc đoạn văn vừa điền từ.-Hs nêu yêu cầu.-Hs tìm phát biểu.-Hs đọc lại.4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài

Tài liệu đính kèm:

 • docxgiao_an_chinh_ta_2_tuan_9_den_12.docx