37 Giáo án Đạo đức 2 – Tuần 1 đến 4 mới nhất

1. Mục tiu:

 1.1.Kiến thức:

– HS hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ

1.2.Kỹ năng:

– Biết lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu

1.3.Thái độ:

– Có thái độ đồng tình với các bạn học tập, sinh hoạt đúng giờ.

2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 GV : Dụng cụ sắm vai.

 HS : Vở bài tập.

 3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3. 1. Ổn định : (1 phút ) Hát

 3. 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)

 – GV kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.

 – Nhận xét, đánh giá.

 3.3. Bài mới :

 a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ”

 b/ Các hoạt động dạy học :

 

docx
8 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
122Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Đạo đức 2 – Tuần 1 đến 4”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
ĐẠO ĐỨC
HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 1)
1. Mục tiêu:
 1.1.Kiến thức: 
- HS hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ
1.2.Kỹ năng: 
- Biết lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu
1.3.Thái độ: 
- Có thái độ đồng tình với các bạn học tập, sinh hoạt đúng giờ.
2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 GV : Dụng cụ sắm vai.
 HS : Vở bài tập.
 3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3. 1. Ổn định : (1 phút ) Hát	
 3. 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
	 - GV kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
	 - Nhận xét, đánh giá.
 3.3. Bài mới :
 a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ”
 b/ Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
* Họat động 1: Bày tỏ ý kiến(9 ph)
Mục tiêu: Học sinh có ý kiến riêng và bày tỏ ý kiến trước các hành động.
-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm theo tình huống .
-GV nhận xét kết luận : Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ.
*Họat động 2 : Xử lý tình huống.
Mục tiêu : Học sinh lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể.
-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp, đóng vai theo tình huống.
-Nhận xét kết luận: Mỗi tình huống có thể có nhiều cách ứng xử chúng ta nến biết cách lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất.
*Họat động 3: Giờ nào việc nấy.
Mục tiêu : Giúp học sinh biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập, sinh hoạt đúng giờ.
-GV giao hniệm vụ thảo luận cho từng nhóm.
-GV nhận xét kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi.
-Các nhóm thảo luận.
-Đại diện từng nhóm trình bày ý kiến.
-Các nhóm sắm vai.
-Trình bày trước lớp.
-Các nhóm thảo luận.
-Trình bày trước lớp.
-Nhận xét nhóm bạn
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
 - Chúng ta cần làm gì cho học tập sinh hoạt đúng giờ ? 
 - GV nhận xét.
Tuần 2
ĐẠO ĐỨC
HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2)
1.Mục tiêu
1.1. Kiến thức: HS hiểu được và thực hành việc học tập, sinh hoạt đúng giờ là giúp sử dụng thời gian cĩ hiệu quả, tiết kiệm, hợp lý và đảm bảo sức khoẻ.
1.2. Kỹ năng: Biết lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu.
1.3. Thái độ: HS cĩ thĩi quen học tập, sinh hoạt đúng giờ
2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
 GV : Phiếu có 3 màu.
 HS : Vở bài tập
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Ổn định : (1 phút ) Hát
 3.2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
	 -Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ?.
	 -Nhận xét, đánh giá.
 3.3. Bài mới :
 a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ”
 b/ Các hoạt động dạy học :
tg
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
9 ph
8 ph
8 ph
*Hoạt động 1: Thảo luận lớp.
Mục tiêu: Hs bày tỏ ý kiến, thái độ của mình về ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.
-GV nêu lần lượt đọc từng ý kiến.
-Nhận xét kết luận: Học tập sinh họat đúng giờ có lợi cho sức khỏe và việc học tập của bản thân.
*Hoạt động 2: Hành động cần làm.
Mục tiêu : Biết ích lợi học tập sinh hoạt đúng giờ.
- Y/C thảo luận nhóm ghi vào phiếu.
-Y/C các nhóm trình bày trước lớp.
-GV nhận xét kết luận: Cần học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp ta thoải mái hơn,...
*Hoạt động 3: Thảo luận 
Mục tiêu : HS sắp xếp TGB hợp lý.
-GV giao nhiệm vụ, hs thảo luận nhóm đôi.
-GV kết luận : TGB phù hợp giúp các em học tập, sinh hoạt đúng giờ.
*Kết luận chung : Cần học tập sinh hoạt đúng giờ để đảm bảo sức khoẻ, học hành tiến bộ.
-Hs bày tỏ ý kiến bằng các tấm bìa : tán thành hay không tán thành.
-Các nhóm làm việc.
-Các nhóm đính phiếu lên bảng.
-Thảo luận.
-Đại diện trình bày trước lớp.
-HS nhăc lại.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
 -Học tập sinh hoạt đúng giờ mang lại lợi ích gì ? 
 -GV nhận xét.
Tuần 3
ĐẠO ĐỨC
BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 1)
1. Mục tiêu
1.1. Kiến thức: HS hiểu: Khi có lỗi phải nhận và sửa lỗi, như thế mới là người dũng cảm, trung thực, nhờ đó sẽ mau tiến bộ
1.2. Kỹ năng: Biết tự đánh giá việc nhận và sửa lỗi của bản thân và bạn bè, biết tự nhận và sửa lỗi khi có lỗi.
1.3. Thái độ: 
Có thái độ trung thực khi xin lỗi và mong muốn sửa lỗi.
Biết quí trọng các bạn biết nhận và sửa lỗi, không tán thành những bạn không trung thực.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
 GV : Phiếu học tập, dụng cụ sắm vai.
 HS : Vở bài tập
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Ổn định : (1 phút ) Hát
 3.2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
	 - Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ?
	 - Kiểm tra VBT.
	 - Nhận xét, đánh giá.
 3.3. Bài mới :
 a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi”
 b/ Các hoạt động dạy học :
Tg
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1 :Tìm hiểu, phân tích truyện Cái bình hoa.
Mục tiêu : Học sinh hiểu được ý nghĩa truyên.
-GV kể chuyện và nêu câu hỏi.
-Nhận xét kết luận : Biết nhận lỗi và sữa lỗi giúp em mau tiến bộ.
*Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến, thái độ.
Mục tiêu : Biết bày tỏ ý kiến qua 2 tình huống.
-GV nêu lần lượt từng tình huống
-Nhận xét kết luận : Biết nhận và sửa lỗi giúp em mau tiến bộ và được mọi người yêu mến.
-Thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi.
-Hs bày tỏ ý kiến tán thành hay không tán thành.
-Hs nhắc lại.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
 -Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ? 
 -GV nhận xét.
Tuần 4.
ĐẠO ĐỨC
BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2)
1. Mục tiêu
 1.1. Kiến thức: Giúp HS nêu lại những lỗi đã mắc phải và cách giải quyết sau đó.
 1.2. Kỹ năng: 
 	- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi.
 - Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân.
1.3. Thái độ: Quí trọng các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 GV : Dụng cụ sắm vai. Phiếu BT.
 HS : Vở bài tập
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Ổn định : (1 phút ) Hát
 3.2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
	 -Biết nhận lỗi và sữa lỗi khi nào ?
	 -Nhận xét, đánh giá.
 3.3. Bài mới :
 a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi”
 b/ Các hoạt động dạy học :
Tg
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
9 ph
8 ph
8 ph
*Hoạt động 1:Đóng vai theo tình huống.
Mục tiêu : Giúp hs lựa chọn và thực hành biết nhận và sữa lỗi.
-GV phát phiếu giao việc theo các tình huống.
-Kết luận : Khi có lỗi biết nhận và sữa lỗi là dũng cảm, đáng khen.
*Hoạt động 2 : Thảo luận.
Mục tiêu : Biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi.
-GV chia nhóm và phát phiếu giao việc theo tình huống.
-Kết luận : Cần bày tỏ ý kiến của mình khi bị người khác hiểu nhầm.
*Hoạt động 3 : Tự liên hệ 
Mục tiêu : Giúp hs đánh giá và lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi từ kinh nghiệm bản thân.
-Y/C hs tự liên hệ bản thân.
-Khen ngợi HS biết nhận lỗi và sửa lỗi.
-Nhận xét khen ngợi.
Kết luận chung : Ai cũng có khi mắc lỗi. Điều quan trọng là phải biết nhận lỗi và sửa lỗi,
-Hs làm cá nhân.
-Trình bày trước lớp.
-Nhóm theo dõi.
-Các nhóm thảo luận.
-Đại diện nhóm lên trình bày kết quả.
-Vài hs kể cho cả lớp cùng nghe những việc mình đã nhận và sữa lỗi.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
 -Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ? 
 -GV nhận xét.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dao_duc_2_tuan_1_den_4.docx